Adresato įvardijimas periodikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adresato įvardijimas periodikoje
Alternative Title:
Referring to the addressee in periodicals
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2010, t. 3, d. 2, p. 82-88
Keywords:
LT
Artumas ir pagarba; Familiari vienaskaita; Komunikacija; Tradicinės daugiskaitos formos.
EN
Communication; Decreasing importance, increasing importance; Familiar singular; Traditional plural form.
Summary / Abstract:

LTAdresato įvardijimas yra viena iš kalbinio etiketo tyrinėjimo sričių. Adresato įvardijimo pasirinkimas yra sąlygojamas pažinties laipsnio, amžiaus, lyties, socialinių santykių hierarchijos. Nuo to priklauso, kokia mandagumo strategija bus pasirinkta: mandagi, su atstumu, ar familiari, kontaktinė. Mandagūs santykiai paprastai išreiškiami daugiskaita (jūs ir atitinkama veiksmažodžio forma), o artimi, familiarūs santykiai – vienaskaita (tu ir atitinkama veiksmažodžio forma). Grupinis adresatas tradiciškai įvardijimas daugiskaita (jūs). Nustatyta, kad familiariau bendrauja pažįstami abiejų lyčių jauni žmonės – jie nuosekliau taiko familiarią vienaskaitą. Vienaskaitą gali naudoti ir vyresnės kartos abiejų lyčių atstovai, kreipdamiesi į jaunus žmonės, dažniausiai į pažįstamus. Vienaskaita į nepažįstamus kreipiasi dažniausiai skirtingo amžiaus vyrai į kitus vyrus. Dalykinėse situacijose familiariai kreipiamasi į žmones, užimančius žemesnę socialinę padėtį. Naujesni lietuvių kalbos, kaip ir kitų kalbų, išsaugojusių tu / jūs opoziciją, etiketo tyrimai parodė, kad vis daugiau linkstama į kontaktinio mandagumo strategiją. Populiarios periodikos (2009 m. balandį išspausdintų 48-ių kasmėnesinių žurnalų redakciniai straipsniai), skirtos įvairiems adresatams, analizė parodė, kad: 1. Kreipimosi į adresatą pobūdį dažniausiai nurodo veiksmažodžio skaičius ir asmuo, rečiau įvardis, labai retai – nominatyvinis kreipinys. 2. Dominuoja tradicinis daugiskaitinis nepažįstamo grupinio adresato įvardijimas 3. Pagrindinis faktorius, įtakojantis vienaskaitinės formos pasirinkimą, kreipiantis į adresatą, yra amžius. [Iš leidinio]

ENEditorials of monthly magazines mostly use the traditional plural form of second- or first-person pronoun (jūs, mes) to refer to an unknown addressee or to a group. But the fact that nearly one-third (29%) of texts intended for the public also use the familiar singular form of you (tu) confirms the increasing importance of closeness and the decreasing importance of respect, the tendency in communication courtesy noticed by some investigators. Age is the key factor behind the choice of the singular form which is used to address a person from the youngest to the young, irrespective of gender. [From the publication]

ISSN:
1822-5357
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31359
Updated:
2018-12-17 12:53:40
Metrics:
Views: 70    Downloads: 1
Export: