Nuo alkoholio priklausomų asmenų savęs vertinimas ir jo kaita sveikstant

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuo alkoholio priklausomų asmenų savęs vertinimas ir jo kaita sveikstant
Alternative Title:
Peculiarities of persons’ with alcoholism self-esteem and it’s changes during treatment
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2010, Nr. 6, p. 41-55
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Idealusis Aš; Minesotos programa; Priklausomybė nuo alkoholio; Realusis Aš; Realusis Aš, Idealusis Aš; Saves vertinimas; Savęs vertinimas; Alcohol addiction; Ideal ego; Minnesota Model; Realistic ego; Self-esteem.
Keywords:
LT
Idealusis Aš; Minesotos programa; Priklausomybės / Aaddictions; Realusis Aš; Realusis Aš, Idealusis Aš; Saves vertinimas; Savęs vertinimas.
EN
Alcohol addiction; Ideal ego; Minnesota Model; Realistic ego; Self-esteem.
Summary / Abstract:

LTSavęs vertinimas susijęs su daugeliu gyvenimo sferų, taip pat ir su polinkiu priklausomybei nuo alkoholio. Teigiamas savęs vertinimas gali būti nuo priklausomybės alkoholiui saugantis veiksnys, todėl aktualu ieškoti dėsningumų, kaip sveikstant keičiasi savęs vertinimas. Nuo alkoholio priklausomų asmenų savęs vertinimas literatūroje apibūdinamas kaip nekritiškas, prieštaringas, neadekvatus, tačiau ne visos asmenybės charakteristikos vienodai susijusios su priklausomybe. Tyrimo tikslas – nustatyti priklausomų nuo alkoholio asmenų savęs vertinimo ypatumus ir kaitą sveikstant. Tyrime dalyvavo 30 nuo alkoholio priklausomų asmenų, besigydančių pagal Minesotos programą. Tyrimas vykdytas 2009 m. sausio-kovo mėnesiais. Savęs vertinimas matuotas poliarinių būdvardžių ir Dembo-Rubinštein metodikomis du kartus: tik pradėjus gydytis pagal Minesotos programą ir paskutinę gydymosi dieną. Minesotos programos metu bendras tiriamųjų savęs vertinimo lygis padidėja. Nustatyta, jog pagal lytį, išsilavinimą, šeiminę padėtį ir užimtumą savęs vertinimas reikšmingai nesiskiria. Pradėję gydytis pagal Minesotos programą, tiriamieji vertina save tuo blogiau, kuo ilgiau tęsiasi priklausomybė nuo alkoholio. [Iš leidinio]

ENSelf-esteem is related to many fields of life and with dependence upon alcohol. Positive self-esteem can be a protector which functions to prevent dependence. For this reason it is important to look for changes in self-esteem during treatment. Self-esteem of alcoholic individuals was described as being self critical, ambivalent, and inadequate in the view of the literature. However, not all these characteristics interrelate with alcohol dependence equally. The goal of this thesis is to assess the self-esteem of persons with alcoholism and its change during treatment. Thirty alcoholic Minnesota Model individuals on intake and discharge at the Addiction Centre completed two self-esteem scales: Dembo-Rubinstein (Rubinstein, 2004) and self-evaluation method of Gostautas, Pakula, Grineviciene (1988). Research was performed on January-March in 2009. General self-esteem level of persons with alcoholism increased during the Minnesota Model program. There was no significant relationship between self-esteem, gender, intelligence, marital status or occupation. The longer the dependence upon alcohol the lower the self-confidence assessment in the beginning of treatment in the Minnesota Model program. [From the publication]

ISSN:
1941-7233
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31342
Updated:
2018-12-17 12:53:36
Metrics:
Views: 21    Downloads: 11
Export: