Finance availability for small and medium-sized enterprises in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Finance availability for small and medium-sized enterprises in Lithuania
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTFinansų spragos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rinkoje sukuria konkurencinę kliūtį dėl SVV negebėjimo padidinti savo finansus. Ši problema iškilo dėl bankininkystės raidos orientuotos finansines paslaugas teikti stambioms, mažos rizikos ir išlaidas mažinančioms įmonėms, tik kai kurie bankai išplėtojo mažmeninę bankininkystę ir artimus ryšius su SVV. Lietuvos valstybinė politika yra suderinta su pagrindiniais Europos Sąjungos tikslais, kurie pradėjo akcentuoti santykių tarp finansinių institucijų ir SVV gerinimo svarbą. Šis interesas atspindi būtinybę pakeisti kyptį: nuo sandorių orientacijos pereiti prie ilgo laikotarpio dialogo santykių tarp SVV ir finansinių institucijų. Tokiu būdu būtų galima patobulinti informacijos perdavimą ir padidinti efektyviausių tarpininkų bei priemonių skatinančių didesnius pinigų srautus į SVV sektorių radimo svarbą.Reikšminiai žodžiai: Smulkusis ir vidutinis verslas; Finasinis pajėgumas; Small and medium business (SME); Finance availability.

ENFinancial gaps within the market of small and medium-sized enterprises (SMEs) pose a serious competitive challenge due to SMEs’ incapacity to raise funds. This challenge was brought about by the peculiar development of the banking sector which was focussed on provisions of financial services to large and low-risk companies with low expenses, with only very few banks having developed retail banking and close relationship with SMEs. The Lithuanian national policy is in compliance with the key EU goals; the latter underlines the importance of improving relationship between financial bodies and SMEs. This interest calls for a change in direction from transaction-oriented services to long-term dialogue between SMEs and financial bodies. In this way it would be possible to enhance knowledge and information transfer as well as facilitate effective mediators and instruments stimulating higher cash flows into the SMEs sector.

ISSN:
1336-815X
Related Publications:
External financing of small and medium-sized business in Lithuania / Irena Macerinskiene, Laura Ivaskeviciute, Ginta Railiene. Ekonomika ir vadyba. 2004, Nr. 2 (8), p. 80-87.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/313
Updated:
2014-01-18 17:22:09
Metrics:
Views: 20
Export: