Fizinis aktyvumas kaip sveikatą sąlygojantis veiksnys : socioedukaciniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fizinis aktyvumas kaip sveikatą sąlygojantis veiksnys: socioedukaciniai aspektai
Alternative Title:
Physical activity as a factor determining health: socioeducational aspects
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2011, Nr. 1 (30), p. 18-29
Keywords:
LT
Apklausa; Bendrojo lavinimo mokykla; Fizinis aktyvumas; Sveikata.
EN
Health; Physical activity; Questionning; Secondary school.
Summary / Abstract:

LTPasaulinė sveikatos organizacija (PSO) Lietuvą priskiria prie šalin, kuriose gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas nėra laikomas prioritetine sritimi. Viena priežasčių – Lietuvoje valstybiniu lygmeniu ligi šiol nėra įtvirtintų šios srities nuostatų ar valstybės finansuojamų ilgalaikių programų, kurios galėtų tapti svaria atrama fizinio aktyvumo propaguotojams. Fizinį aktyvumą suprantant kaip veiklą, kurios rezultatas yra didesnis negu ramybės lygmens energijos išeikvojimas (Bouchard, Shephard, 1994), galima būtų išskirti 4 pagrindines sritis, kuriose ši veikla paprastai pasireiškia: profesinė veikla, namų ruoša, laisvalaikis ir mobilumas (pastaroji sritis apima įvairias judėjimo formas: keliones dviračiais, plaukimą baidarėmis, turistinius žygius, šiauriečių itin pamėgtą vaikščiojimą su lazdomis, kopimą į kalnus ir kt.) Fizinio aktyvumo programos turėtų įtraukti kuo daugiau visuomenės narių, skatinti kiekvieno žmogaus kasdieninį fizinį aktyvumą, o ne papildomą fizinę veiklą po darbo (mokymosi) dienos. Otavos chartijoje (1986) yra įtvirtinta nuostata „sveikas pasirinkimas turi būti lengvas pasirinkimas“, todėl būtina gerinti sąlygas taikyti įvairias fizinio aktyvumo formas gyvenamojoje, darbo ar mokymosi aplinkoje – ten, kur paprastai praleidžiama daugiausiai laiko.Įvairios fizinio aktyvumo formos susijusios su asmens sveikata, todėl sveikatos ugdymas, fizinio aktyvumo skatinimas ir sąlygų užsiimti įvairia sveikatinančia veikla gerinimas visų pirma turėtų vykti per savivaldos institucijas ir bendruomenes. Sprendžiant fizinio aktyvumo problematiką, būtina įvertinti veiksnius, turinčius įtakos fiziniam aktyvumui, bei išsiaiškinti ryšius tarp motorinių įgūdžių ir fizinio aktyvumo lygio: su amžiumi motoriniai įgūdžiai tobulėja, o fizinis aktyvumas mažėja. Skatinant jaunimo fizinį aktyvumą, būtina peržiūrėti ir tobulinti kūno kultūros programas, skirti daugiau dėmesio kasdieninio fizinio aktyvumo mokymui ir fizinio aktyvumo elgsenos įgūdžių lavinimui. Atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 1256 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai. Tyrimo tipas – apklausa raštu (anketavimas). Tyrimo rezultatai atskleidžia tam tikrus probleminius fizinio aktyvumo aspektus aukštesniųjų klasių moksleivių populiacijoje. [Iš leidinio]

ENES citizens' life expectancy has never been so long and it is still getting longer. However, their health is far not as good as it could be. Unfortunately, there happen to be a lot of cases of illnesses and of early death, which could be prevented. Health is influenced mostly by social, economic and other living and working conditions. The questions associated with them are included into ES economic and social policy. Smoking, nutrition, physical activity, alcohol, people's attitude towards themselves and others have also a great influence on health. The main premature causes of death and disability are accidents and injuries, psychic disorders, cancer diseases, blood circulation disorders and respiratory diseases. It is obvious, that person's physical activity usually positively affects health. Good health is a significant complex part of the life's quality. Active physical activity at leisure time enriches person's self-expression, reveals the content of new educative values, creates new behaviour and communication forms, develops the culture of motions. It means that it is very important to propagate the importance of physical activity, especially among the youth. On the other hand, it is also not less important to know different society group opinion on this question. Thus, the aim of the carried out research is to investigate Lithuanian comprehensive school senior class pupils' opinions about healthy way of living.This article presents research results related with the physical activity problems. The research was conducted in January-February, 2011. 1256 Lithuanian comprehensive school 9-12 form pupils participated in this research. It has been stated, that physical activity concerns the greater part of the respondents. 64,3% of the respondents are in favour of this. One third of the respondents assert that they only partly care about physical activity. However, the research results show that boys are more concerned about physical activity than girls. Also, it has been stated, that boys pay more attention to additional physical activity than girls. Even 35,4% of boys allot more than 4 extra hours per week for physical activity while there are only 10,6% of girls who allot more than 4 hours. Senior class pupils allot the least amount of additional time to physical activity. Summarizing, we can assert that 9-10 form pupils are more active than 11-12 form pupils. More than one third (35,7%) of the respondents think that spreading of bad habits (e.g., smoking, using alcohol and so on...) have the greatest negative influence on pupils' health. A big learning load is in the second position. The respondents think that teaching programmes are overloaded. Basically, the respondents don't think that physical activity is a significant factor determining health's deterioration. The most important factors determining health's deterioration are bad habits and overloaded teaching programmes. [From the publication]

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31204
Updated:
2021-02-25 09:59:34
Metrics:
Views: 66    Downloads: 1
Export: