Klasės auklėtojas šiuolaikinėje bendrojo lavinimo mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klasės auklėtojas šiuolaikinėje bendrojo lavinimo mokykloje
Alternative Title:
Klassenlehrer in der gegenwartigen allgemeinbildenden Schule
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 52, p. 142-147
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrojo lavinimo mokykla; Klasės auklėtojas; Secondary school; Class teacher.
Keywords:
LT
Klasės auklėtojas; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kaip Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pedagogai pasirengę vykdyti jiems valstybės nustatytas pareigas, nurodytas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendruosiuose nuostatuose. Praktika rodo, kad vidurinė ir pagrindinė bendrojo lavinimo mokyklos skiriasi. Rengiant tyrimo programą daryta prielaida, kad skiriasi ir šiuose mokyklų tipuose dirbančių pedagogų nuostatos. Siekiant tai išsiaiškinti atskirai apklausti dešimtųjų klasių auklėtojai. Nustatyta, kad pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose dirbančių klasės auklėtojų savo veiklos vertinimai iš esmės nesiskiria. Pedagogai daugiausiai linkę tiesiogiai bendradarbiauti su savo auklėtiniais, o atstovauti savo auklėtiniams jiems patinka daug mažiau. Daugumą Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendruosiuose nuostatuose deklaruojamą klasės auklėtojo pareigų respondentai atlieka sunkiai, mažuma pedagogų tikrai lengvai arba, ko gero, lengvai gali burti savo klasėje dirbančius pedagogus ir kitus specialistus. Gebėjimas burti savo klasėje dirbančius pedagogus aiškiai koreliuoja su respondentų pasirengimu padėti kolegoms. Tam tikrais atvejais lengviau savo priedermes atlieka vyresnio amžiaus klasių auklėtojai. Tai rodo, kad jaunesnio amžiaus respondentams turbūt kai kada trūksta pasitikėjimo savo jėgomis. Pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos ir pedagogų perkvalifikavimo institucijos privalo daugiau dėmesio skirti atskirų klasės auklėtojo veiklos aspektų tobulinimui, o pedagoginių praktikų metu – atskirų klasės auklėtojo veiklos įgūdžių formavimui.

ENThe article analyses the extent to which teachers of Lithuanian secondary schools are prepared to perform their duties specified for in the General Provisions for Lithuanian schools of general education. The experience shows that secondary and basic schools of general education differ. When drafting the programme of the research, it was supposed that provisions of teachers working in these types of school differ as well. In order to find out whether the above presumption is true, class tutors of 10th forms were interviewed. It was established that there are no significant differences in class tutors’ assessment of their activities working as class tutors in basic and primary schools of general education. Teachers usually tend to directly communicate with their students, yet they are less fond of representing them. The majority of respondents admit that it is hard for them to perform all the duties of a class tutor specified in general provisions of the majority of Lithuanian schools of general education. The ability to cooperate with teachers working with a tutor’s class clearly determines the respondents’ readiness to help their colleagues. In certain cases, older class tutors are better in performing these functions. This indicates that younger respondents sometimes lack self-confidence. Higher education institutions training teachers and institutions retraining teachers must pay more attention to improvement of separate aspects of activities of class tutors.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Mokyklos nelankymo prevencija klasės auklėtojo darbe / Liudmila Rupšienė, Rūta Baužienė. Tiltai. 2007, Nr.4 (41), p. 159-175.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31187
Updated:
2018-12-17 10:53:41
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: