Lithuanian participation in the mass murder of Jews in Belarus and Ukraine, 1941-44

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian participation in the mass murder of Jews in Belarus and Ukraine, 1941-44
Keywords:
LT
12 batalionas; Genocidas; Holojaustas; II Pasaulinis karas; Karo nusikaltimai; Kaunas; Lietuviai; Lietuvių policija; Lietuvių policijos batalionai; Masinės žudynės; Ukraina (Ukraine); Vokiečiai; Žydų žydynės; Baltarusija (Belarus).
EN
12th battalion; Genocide; Germans; Holocaust; Kaunas; Lithuanian police units; Lithuanians; Lthuanian police; Mass murder; Mass murder of Jews; War crimes; World War II.
Summary / Abstract:

LTApie 5000 lietuvių tarnavo ne savo tėvynėje užfrontyje 1941–1943 m. laikotarpiu. Tuo metu Hitleris buvo labiausiai besipriešinantis dėl lygiateisio statuso kaip ir jungtinės kariuomenės daliniams, kovojantiems tiesiogiai prieš sovietus fronte, suteikimo. Vietoje to, kai kurie iš jų buvo pašaukti dalyvauti žydų skerdynėse, kaip būdami dalis Himlerio išplėsto policijos aparato Rytuose. Labiausiai detalizuotas tokių veiksmų įrodymas yra susijęs su 12-uoju Schutzmannschaft batalionu, kuris buvo įveltas į 1941 m. rudenį vykusių egzekucijų seriją. Tokios detalės yra žinomos dėl to, kad tai buvo daugybės Karo Nusikaltimų tyrimų objektas. Vis dėlto gyvų liudininkų įrodymus sudėtinga surinkti, pagrinde dėl mobilaus žudymo operacijų pobūdžio. Aukos nežinojo savo egzekutorių, tad įrodymai galėjo būti surinkti tik iš pačių dalinio narių, kurių dauguma dabar yra mirę arba nenorintys liudyti. Papildomi įrodymai taip pat parodo plačiai paplitusį Lietuvos policijos dalinių dalyvavimą žudymo operacijose, ypatingai per antrąją žydų naikinimo bangą Baltarusijoje ir Ukrainoje 1942 m. Lietuvos policijos daliniai nebuvo vieninteliai, kolaboravę su vokiečiais Holokausto metu Rytuose. Daugybė vietinių Baltarusijos policininkų talkininkavo vokiečiams atliekant šiuos nusikaltimus, lygiai taip pat kaip darė ukrainiečiai ir latviai tiek Baltarusijoje, tiek savo vietinėse teritorijose. Pačios Vokietijos pavyzdys pademonstravo, kad apsivalymas nuo praeities demonų gali būti pradėtas tik atvirai apie tai kalbant, kad ir kaip tai būtų nemalonu.

ENApproximately 5000 Lithuanians served out of their country, in the rear in 1941–1943. At that time, Hitler strongly opposed the giving of the status of equality as it was given to the joint army units fighting directly against the Soviets in the front. Instead of that, some of them as a part of the police apparatus in the East which was extended by Hitler were called to participate in the slaughter of Jews. The best proof of such actions is related to the 12th Schutzmannschaft battalion which was included into the series of executions which took place in autumn of 1941. Such details are known because it was a research object of plenty of war crimes. However, it is hard to obtain evidence from live witnesses because of a mobile way of slaughter operations. Victims did not know their executioners, therefore the evidence could be taken only from the members of units but the majority of them are dead or do not want to give witness. Moreover, additional proofs reveal a widely spread participation of Lithuanian police units into the slaughter operations, especially during the second wave of the Jews' slaughter in Belarus and Ukraine in 1942. Lithuanian police units were not the only ones which collaborated with Germans during the Holocaust in the East. A lot of local policemen from Belarus were collaborating with Germans when executing these crimes. The same was done by Ukrainians and Latvians in Belarus and their local territories. An example of Germany revealed that the lustration from the past demons may be started only by frankly speaking about it, although it is not pleasant.

Related Publications:
Survivors, collaborators and partisans? Bringing Jewish ghetto policemen before Soviet justice in Lithuania / Alain Blum, Thomas Chopard, Emilia Koustova. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2020, vol. 68, no. 2, p. 222-255.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31078
Updated:
2017-01-05 14:22:26
Metrics:
Views: 7
Export: