Bendrinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
186 lap
Notes:
Darbas atliktas 1993-2000 m. Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodis; Kirtis ir kirčiavimas.
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTDarbe pateikiamas išsamus bendrinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo aprašas. Darbo pagrindą sudaro priesaginių (-uoti, -inti, -(i)oti, -ėti, -auti, -telėti, -inėti, -enti, -yti) veiksmažodžių kirčiavimo analizė. Siekiama atskleisti priesaginių vedinių kirčiavimo dėsningumus, suformuluoti taisykles, gilinamasi į vienokio ar kitokio kirčiavimo priežastis, parodomos tokių veiksmažodžių kirčiavimo tendencijos realioje vartosenoje, svarstomos nedėsningo kirčiavimo priežastys, kirčiavimo normų kodifikacija. Aiškinantis priesaginių vedinių kirčiavimo dėsningumus didžiausias dėmesys kreipiamas į pamatinių žodžių konkrečią kalbos dalį, akcentinę galią, fonetinę darinių išvaizdą, jų skiemenų skaičių, darinio priesagą ar jos variantą, šaknies balsių kaitas, metatoniją, darybines reikšmes, ikoninius ypatumus, esamą kirčiavimo analogiją ir kt. Įvadinėje dalyje iškeliamas priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo aktualumas ir naujumas, apibrėžiami darbo tikslai, metodika, bendrais bruožais apžvelgiama priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo tyrinėjimų istorija, nusakomi pagrindiniai teiginiai. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo aprašas suskirstytas į 9 dalis pagal nagrinėjamų veiksmažodžių priesagų skaičių. Daroma išvada, kad veiksmažodžių priesagų akcentinės savybės nėra vienodos. Vienos priesagos skatina priesaginį veiksmažodžių kirčiavimą (61,1 proc.), kitos – šakninį kirčiavimą (37,5 proc.), dar kitų priesagų vedinių kirčiavimas akcentiškai nėra nusistovėjęs (1,4 proc.). Nemažos dalies priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas žodynuose pateikiamas nenuosekliai.

ENThe work presents a comprehensive description about the accentuation of suffixal verbs of the general Lithuanian language. A basis for the work is an analysis of accentuation of suffical (-uoti, -inti, -(i)oti, -ėti, -auti, -telėti, -inėti, -enti, -yti) verbs. It is aimed to reveal the patterns of the accentuation of suffixal derivatives, form rules, get deeper into the reasons of one or another way of accentuation, reveal the tendencies of such accentuation of verbs in real use, and consider the reasons for irregular accentuation and codification of accentuation norms. In order to reveal the regularity of the accentuation of suffixal derivatives, attention should be paid to a particular part of speech of underlying words, accent power, exterior of phonetic compositions, a number of their syllables, a derivative's suffix or its variant, changes of root vowels, metatony, derivative meanings, iconic features, current analogy of accentuation and etc. An introduction is about the relevance and novelty of the accentuation of suffixal verbs, aims and methodology of the work. It also includes a general review on the research history of the accentuation of suffixal verbs and indicates the main statements. A description regarding the accentuation of suffixal verbs is divided into 9 parts according to the number of suffixes of analysed verbs. A conclusion is made that accentual features of verbal suffixes are different. Some suffixes influence suffixal accentuation of verbs (61.1 %), others root accentuation (37.5 %); the accentuation of some other suffixal derivatives is not accentually settled (1.4 %). Accentuation of a big part of suffixal verbs is inconsistent in dictionaries.

Related Publications:
Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai / Erdvilas Jakulis. Baltistica. 2003, t. 38, Nr. 1/2, p. 5-306.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31002
Updated:
2022-02-07 20:09:33
Metrics:
Views: 17
Export: