Jaunimo dalyvavimo kaimo raidos procesuose vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo dalyvavimo kaimo raidos procesuose vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of youth involvement in the processes of rural development
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 5 (24), p. 147-154
Keywords:
LT
Ekonominė parama / Economic support; Kaimas. Kaimai / Villages. Country.
Summary / Abstract:

LTNorint ateityje išlaikyti Lietuvos kaimą gyvybingą, kaimo politikos priemones reikia labiau orientuoti į jaunimo poreikius. Straipsnyje pristatoma Lietuvos agrarinės ekonomikos institute atlikto tyrimo, kuriuo buvo siekiama nustatyti ir įvertinti jaunų kaimo gyventojų dalyvavimo kaimo raidos procesuose mastą, metodika ir rezultatai. Jaunimo dalyvavimo aspektas yra vertinamas Lietuvos kaimo plėtros politikos kontekste. Mokslinis metodas ir tyrimo rezultatas: tiriant struktūruotos apklausos būdu, identifikuoti jaunų kaimo gyventojų dalyvavimą, įsisavinant ES paramą, lemiantys veiksniai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dalyvavimas; Jauni kaimo gyventojai; Kaimo raidos procesai; Parama; Involvement; Processes of rural development; Support; Young rural inhabitants.

ENIn order to keep rural areas in Lithuania vital, it is important to direct measures of rural policy more towards the needs of youth. In this paper the methods and the results of the research performed by Lithuanian Institute of Agrarian Economics are presented. The aim of the research was to identify and evaluate the level of involvement of young rural inhabitants in the processes of rural development. The aspect of youth involvement was evaluated in the context of Lithuanian rural development policy. Scientific method and result of the research: using structural interviews, factors determining the participation of young rural inhabitants in the assimilation of EU financial support were identified. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31001
Updated:
2018-12-17 12:53:25
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: