Paragių dvaro savininkas dailininkas Nikodemas Erazmas Ivanauskas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paragių dvaro savininkas dailininkas Nikodemas Erazmas Ivanauskas
Alternative Title:
About Paragiai manor landowner and painter Nikodemas Erazmas Ivanauskas
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Dvarai / Manors; Kultūra / Culture; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skatina dar sykį atsigręžti į praeitį ir prisiminti XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės Lietuvos profesionalųjį meną, supažindina su mažai žinomu dailininku dvarininku iš Paragių Nikodemu Erazmu Ivanausku. Kitų to laikotarpio dailininkų veikla ir kūryba yra susilaukusi net gana išsamių tyrinėjimų, todėl daugiau ar mažiau visiems pažįstama. Kur kas mažiau domėtasi provincijoje savo dvaruose gyvenusiais dailininkais. Tad šiame straipsnyje ir yra pristatomas provincijos dailininkas dvarininkas N. E. Ivanauskas, analizuojamas jo kūrybinis palikimas, atkreipiamas dėmesys, kad šio menininko kūryba nebuvo tik provincialaus pobūdžio reiškinys, nevertas įtraukti jį į Lietuvos meno istoriją ir platesnį to meto kultūros kontekstą. Taip pat straipsnyje siekiama patyrinėti dvaro statuso kaitą XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje, nulemtą visuomenės demokratėjimo tendencijų, todėl nemažai dėmesio skiriama dvarininko gyvensenos, veiklos, estetinių idealų, išsilavinimo, tapatybės (lenkas ar lietuvis), pilietybės (Lenkijos ar Lietuvos) požiūrio į socialinius reiškinius klausimams. Straipsnį sudaro tokia sandara: 1) giminės istorija, 2) gyvenimo kelias, 3) kūrybos tyrinėjimai, 4) muziejuose saugomų darbų katalogas, 5) kūrybos apžvalga, 6) dvaro ansamblis, 7) dvaro likimas po nacionalizacijos, 8) dabartinė būklė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bajorų luomas; Dvarai; Dvaro sodyba; Paragių dvaras; Lietuvos tapybos istorija; Ivanauskų giminė; Peterburgo dailės akademija; Šiaulių miestas; Architektūros istorija; Lietuvos kultūra; Gentry; Manor; St. Petersburg Academy of Fine Arts; History of architecture.

ENThis article invites the reader to once again look back at the past and recall the professional art of Lithuanian from the end of the 19th century to the first half of the 20th century, and become acquainted with a little-known artist and manor estate owner, Nikodemas Erazmas Ivanauskas, from Paragiai. The activities and work of other artists of the time have garnered what could be considered exhaustive studies, which is why they are more or less known to everyone. Less interest has been paid to artists living in manor houses in the provinces. Thus provincial artist and manor estate owner Nikodemas Erazmas Ivanauskas is introduced in this article, and his creative legacy analysed, focusing attention on the fact that the work of this artist was more than just an expression of a provincial nature deemed unworthy of being included in Lithuanian art history and the wider context of culture of the period. The change of the status of manor houses at the end of the 19th century and first half of the 20th century, influenced by trends of democratisation in society, is also researched in this article, which is why much attention is paid to questions regarding his lifestyle, his activities, aesthetic ideals, education, identity (was he Polish or Lithuanian), citizenship (was he a citizen of Poland or Lithuania) and view towards social phenomena. This article is structured in the following way: 1) family history, 2) path in life, 3) research of his work, 4) catalogue of his works preserved in museums, 5) overview of his work, 6) manor house ensemble, 7) fate of the manor after nationalisation, and 8) its current state.

ISSN:
2029-0799; LLT:2007-48/26-70/HI
Related Publications:
Między polskością a litewskością, między marzeniami a rzeczywistością: żmudzka saga rodziny Iwanowskich / Irena Fedorowicz. Zagadnienia bilingwizmu. Seria 2, Rodzina Miłoszów i rody pogranicza polsko-litewskiego / redakcja naukowa: Andrzej Baranow, Jarosław Ławski, Anna Romanik. Białystok ; Vilnius : Wydawnictwo Temida 2, 2022. P. 355-369.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3092
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 37    Downloads: 1
Export: