Changes in athletic fitness of junior sports dancers during a ten-month training cycle

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changes in athletic fitness of junior sports dancers during a ten-month training cycle
Alternative Title:
Jaunių grupės sportinių šokių šokėjų atletinio parengtumo kaita per dešimties mėnesių treniruotės ciklą
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2011, Nr. 3 (82), p. 52-61
Keywords:
LT
Atletinis parengtumas; Atletinis rengimas; Judamieji gebėjimai; Sportiniai šokiai; Treniravimas; Šokių pratybos.
EN
Athletic training; Dancing practice sessions; Motor skills; Sports dances; Training.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Sportinių šokių šokėjų meistriškumas yra glaudžiai susijęs su jų atletiniu parengtumu, tačiau nėra plačiai ištyrinėti jaunių grupės šokėjų atletinio parengtumo rodiklių kaitos ypatumai šokant sportinius šokius. Tyrimu siekiama patikrinti hipotezę, kad treniruojantis turėtų gerėti jaunių grupės sportinių šokių šokėjų atletinis parengtumas. Tikslas: ištirti sportinių šokių pratybų poveikį jaunių grupės sportinių šokių šokėjų atletinio parengtumo rodiklių kaitai. Buvo tiriama 14 jaunių grupės šokėjų: 7 mergaitės ir 7 berniukai. Šokėjai testuoti du kartus: 2010 m. sausio ir lapkričio mėnesiais. Šokių pratybos vyko tris kartus per savaitę. Nustatyti šie atletinio parengtumo rodikliai: rankų plaštakų jėga; smulkių rankos judesių dažnis; kojų judesių dažnis bėgant vietoje 10 s; rankos judesių greitumas atliekant 25 judesių ciklus; statinė pusiausvyra; liemens lankstumas; pilvo raumenų dinaminė jėgos ištvermė; kojų staigioji jėga ir greitumo jėga; staigiosios jėgos ištvermė; paprastoji ir sudėtingoji psichomotorinė reakcija į šviesos dirgiklį.Šokių pratybos turėjo didelį teigiamą poveikį šokėjų mergaičių ir berniukų psichomotorikai – pagerėjo mergaičių paprastoji psichomotorinė reakcija (p <0,05), berniukų – paprastoji ir sudėtingoji (p <0,05). Jaunių grupės sportinių šokių šokėjų atletinio parengtumo rodikliai tiriamuoju laikotarpiu mažai kito. Aptarimas ir išvados. Specializuotos sportinių šokių pratybos didesnio poveikio šokėjų atletinio parengtumo gerėjimui nepadarė, tačiau pastebėta atletinio parengtumo gerėjimo tendencija. Norint paspartinti šokėjų atletinio parengtumo gerėjimą, reikėtų į jaunių grupės sportinių šokių šokėjų treniravimo programas įtraukti fizinius pratimus atletiniam parengtumui tobulinti. [Iš leidinio]

ENResearch background and hypothesis. Research shows that the mastery level of dancers in sports dancing is closely related to their athletic fitness though there has not been enough research in the changes of indices of athletic fitness of junior sports dancers while training sports dancing. The present study aims at verifying the hypothesis that training in sports dancing should improve athletic fitness of sports dancers. Research aim was to test the effect of training in sports dancing on the indices of athletic fitness of junior sports dancers. Research methods. The subjects in the research were 14 junior sports dancers: 7 girls and 7 boys. The dancers were tested twice: in January 2010 and in November 2010. The training sessions were held three times a week. We established the following indices of athletic fitness: hand grip strength, the frequency of fine hand movements, the frequency of leg movement running on the spot for 10 s, speed of hand movements performing 25 cycles of movements, static balance, trunk flexibility, dynamic strength endurance of abdominal muscles, explosive strength and speed strength of legs, explosive strength endurance, simple and complex psychomotor reaction to light stimulus.Dancing practice sessions had a positive effect on psychomotor abilities of boys and girls – simple psychomotor reaction for girls (p <0.05) and simple and complex psychomotor reaction for boys (p <0.05). The indices of athletic fitness of junior sports dancers did not change much in the research period. Discussion and conclusions. Specialized dancing practice sessions did not have significant effect on the improvement of athletic fitness, however, a tendency of improvement in athletic fitness was observed. Athletic fitness is a significant component of junior sports dancers’ sports fitness, and the improvement of athletic fitness indices requires inclusion of athletic training into the programs of training sports dancers, or regular practice sessions in sports dancing should be supplemented with physical exercises for the development of motor skills. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30635
Updated:
2021-02-25 09:59:41
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: