D klasės sportinių šokių šokėjų fizinio parengtumo rodikliai ir jų kaita per metinius rengimo ciklus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
D klasės sportinių šokių šokėjų fizinio parengtumo rodikliai ir jų kaita per metinius rengimo ciklus
Alternative Title:
Class d sports dancers’ physical fitness indices and their dynamics during yearly training cycles
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 1 (63), p. 50-56
Keywords:
LT
Fizinis parengtumas; Greitumas; Judesių dažnumas; Lankstumas; Pusiausvyra; Sportiniai šokiai.
EN
Balance; Flexibility; Frequency of movements; Physical fitness; Speed; Sports dances.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – ištirti D klasės sportinių šokių šokėjų fizinio parengtumo rodiklių kaitą per du metinius šokėjų rengimo ciklus. Tyrime dalyvavo 14 D klasės sportinių šokių šokėjų (septynios merginos ir septyni vaikinai), šokančių keturis standartinius ir keturis Lotynų Amerikos šokius. Šokėjai treniravosi tris kartus per savaitę po 1,5-2 valandas Šokėjai buvo testuojami keturis kartus: 2007 m. ir 2008 m. kovo mėnesiais bei 2008 m. spalio ir 2009 m. vasario mėnesiais. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, vienos alternatyvos natūralus eksperimentas, testavimas. Nustatyti fizinio parengtumo rodikliai: plaštakos jėga, smulkių rankos judesių dažnis (tepingo testu 6 × 10 s), kojų judesių dažnis (žingsnių dažnis bėgant vietoje 2 × 10 s), statinė pusiausvyra (stovėjimas ant vienos kojos pėdos priekio), liemens lankstumas (pasilenkimo pirmyn sėdint testas; antras testas – galvos ir krūtinės kėlimas aukštyn gulint), paprastoji ir sudėtingoji psichomotorinė reakcija į šviesos dirgiklį. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad merginų stipresnės rankos plaštakos jėga pirmuoju tyrimo etapu siekė 22,57 ± 2,5 kg, vaikinų – 33,29 ± 5,33 kg, per ketvirtą tyrimo etapą merginų rankos plaštakos jėga buvo 23,00 ± 3,32 kg, vaikinų – 36,1 ± 11,28 kg.Merginų rankos judesių dažnis turėjo tendenciją per pirmąsias 30 s mažėti. Vaikinų rankos judesių dažnis per pirmąsias testo 40 s turėjo tendenciją didėti. Ketvirtuoju tyrimo etapu merginų žingsnių dažnis bėgant vietoje 10 s buvo 39,00 ± 1,63 žingsniai, vaikinų – 45,43 ± 1,53 žingsniai. Merginų ir vaikinų žingsnių dažnis per tiriamąjį laikotarpį reikšmingiau nepakito. Pirmo tyrimo metu merginų pasilenkimo pirmyn sėdint rodiklis buvo 39,29 ± 2,98 cm, vaikinų – 41,57 ± 1,90 cm. Per ketvirtą tyrimo etapą lankstumo rodikliai buvo pakitę nedaug – merginų lankstumas buvo 40,00 ± 2,38 cm, vaikinų – 43,57 ± 3,69 cm. Merginų statinės pusiausvyros stovint ant vienos kojos pėdos priekio trukmė buvo 56,43 ± 18,85 s, vaikinų – 41,43 ± 5,19 s. Tirtų merginų sudėtingoji psichomotorinė reakcija į šviesos dirgiklį kaire ranka buvo 241,59 ± 12,88 ms, dešine ranka – 275,12 ± 23,77 ms, šokėjų vaikinų atitinkamai 241,06 ± 49,14 ms kaire ranka ir 240,43 ± 20,67 ms dešine ranka. Sportinių šokių šokėjų (merginų ir vaikinų) jėgos, lankstumo, pusiausvyros, greitumo, judesių dažnumo ir psichomotorinės reakcijos rodikliai per tiriamąjį laikotarpį mažai kito ir galima manyti, kad treniruotės krūviai šių rodiklių kaitai esminio poveikio neturėjo. [Iš leidinio]

ENPhysical fitness indices of dancers of various mastery levels have not been sufficiently analyzed. The aim of the research was to analyze the changes in physical fitness indices of Class D sports dancers during the annual training cycle. The subjects were 14 sports dancers in Class D (seven girls and seven boys) who danced four standard and four Latin American dances. The dancers were tested four times: in November 2007, March 2008, October 2008 and February 2009. Research methods: literature review, one alternative natural experiment, and testing. We established the following indices of physical fitness: hand grip strength, frequency of fine hand movements (tapping test 6x10 s), frequency of leg movements (frequency of steps running in place 2x10 s), static balance (standing on the front of one foot), flexibility of the trunk (sit and reach test, and the second test – raising the head and the chest while lying on the back), simple and complex psychomotor reaction to a light signal. The hand grip strength of the girls’ stronger hand in the first testing was 22.57 ± 2.5 kg, and the boys’ – 33.29 ± 5.33 kg. During the fourth testing the girls’ hand grip strength was 23.00 ± 3.32 kg, and the boys’ – 36.1 ± 11.28 kg. The frequency of the girls’ hand movements tended to decrease during the first 30 s.The frequency of the boys’ hand movements tended to increase during the first 40 s of the test. In the fourth testing the girls’ frequency of steps running in place was 38.00 ± 1.63 steps during the first 10 s, and the boys’ – 45.43 ± 1.53 steps. During the first testing the frequency of boys and girls’ steps did not change statistically significantly. In the first testing the indices of the sit and reach test were 39.29 ± 2.98 cm for girls and 41.57 ± 1.90 cm for boys. In the fourth testing the flexibility indices changed insignificantly. The girls’ flexibility was 40.00 ± 2.38 cm, and the boys’ – 43.57 ± 3.69 cm. The duration of the girls’ static balance standing on the front part of one foot was 56.43 ± 18.85 s, and the boys’ – 41.43 ± 5.19 s. The female dancers’ complex psychomotor reaction to a light signal with the left hand was 241.59 ± 12.88 ms, and with their left hand it was 275.12 ± 23.77 ms. The male dancers’ complex psychomotor reaction to a light signal with the left hand was 241.06 ± 49.14 ms, and with their left hand it was 240.43 ± 20.67 ms. Conclusion. The indices of male and female dancers’ strength, flexibility, balance, speed, movement frequency and psychomotor reaction changed insignificantly during the testing time, and thus we assume that the training loads did not have significant effect on the development of those indices. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29150
Updated:
2019-01-16 22:25:26
Metrics:
Views: 4
Export: