Šilalės valsčiaus pasakojamoji tautosaka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šilalės valsčiaus pasakojamoji tautosaka
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apžvalga; Mitologinės sakmės; Padavimai; Pasakojamoji tautosaka; Pasakos; Šilalė; Šilalės valsčius; Legends, talles, Šilale; Mythological talles; Narrative folklore; Review; Šilalė district.
Keywords:
LT
Apžvalga; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Šilalė; Šilalės valsčius.
EN
Narrative folklore; Review; Šilalė district.
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas Šilalės valsčiaus pasakojamai tautosakai. Parengėja pažymi, kad tekstai šiai publikacijai imti iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno rankraščių. Ieškant Šilalės valsčiuje užrašytos pasakojamosios tautosakos kūrinių, peržiūrėta daugelis aktualių rinkinių, tačiau tinkamų skelbti tekstų aptikta tik šešiuose jų, sudarytuose 1932-1979 metais. Publikavimui atrinktais tekstais siekta atspindėti Šilalės valsčiuje užrašytos pasakojamosios tautosakos žanrinę įvairovę. Pastebėta, jog daugiausia rinkiniuose fiksuota mitologinių sakmių, todėl ir čia skelbiamos net 24 mitologinės sakmės. Taip pat pateikiama keletas pasakų, pasakojimų ir padavimų. Pateikiami kūriniai redaguoti tik minimaliai. Taisytos pagrindinės rašybos ir skyrybos klaidos. Rečiau vartojami lietuviški žodžiai ir svetimybės paaiškinami išnašose tame pačiame puslapyje. Užrašytojų pastabos pateikiamos kursyvu. Tiems kūriniams, kurie turėjo pasakotojų ar užrašytojų suteiktus pavadinimus, palikti jų duoti pavadinimai. Publikacijos rengėjos sugalvoti pavadinimai pateikiami laužtiniuose skliaustuose. Paaiškinimuose nurodomi pateikėjo duomenys, nurodomas šaltinis - rinkinio Lietuvių tautosakos rankraštyne numeris ir skliaustuose pateikiamas teksto, esančio rinkinyje, numeris. Paaiškinimuose taip pat nurodomas tautosakos kūrinio žanras. Prie pasakų pažymimas teksto tipo numeris pagal A. Aarne's ir S. Thompsono sistemą, prie sakmių - pagal B. Kerbelytės „Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo“ trečiąjį tomą.

ENThe work is about narrative folklore in Šilalė parish. The texts of the publication are taken from the archive of Lithuanian folklore manuscripts of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore. While searching for works of narrative folklore of Šilalė parish, a lot of topical collections were reviewed, however, the texts that were appropriate for publication were found only in six collections of 1932–1979. The aim of the published texts was to reflect the variety of genres of narrative folklore in Šilalė parish. It was noticed that usually collections contain mythological stories, therefore, even 24 mythological stories are published in this work. Also, there are a few fairy-tales, narratives and stories. The published works were edited at the minimum. The main spelling and punctuation mistakes were corrected. The rarely used Lithuanian words and barbarisms were explained in footnotes at the same page. The notes of compilers are in italics. The titles of works that had been given by story tellers or compilers were left unchanged. The titles created by the people who prepared the publication were given in angle brackets. The notes contain the data about a proposer and the source: the number of the collection in the archive of Lithuanian folklore manuscripts and the number of the text (in brackets) that is in the collection. Also, the genre of a folklore work is indicated. Fairy-tales are indicated according to A.Aarne and S.Thompson's system, stories are indicated according to the third volume of “Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas” [The catalogue of Lithuanian narrative folklore] of B. Kerbelytė.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30586
Updated:
2018-04-16 17:02:15
Metrics:
Views: 11
Export: