Šilalės valsčiaus smulkioji tautosaka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šilalės valsčiaus smulkioji tautosaka
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mįslės; Patarlės; Priežodžiai; Smulkioji tautosaka; Šilalė; Proverbial phrases; Proverbs; Riddles; Small folklore; Šilale; Šilalė.
Keywords:
LT
Mįslės; Patarlės; Priežodžiai; Smulkioji tautosaka; Šilalė.
EN
Proverbial phrases; Proverbs; Riddles; Small folklore; Šilale.
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas Šilalės valsčiaus smulkiajai tautosakai. Rengėja pažymi, kad peržiūrėjus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno fondus, atrinkta smulkioji tautosaka, užrašyta Šilalės apylinkėse 1928-1934 ir 1976-1979 metais. Pažymima, kad medžiagą, kuri sudaro didžiąją šios publikacijos dalį, 1928-1934 metais surinko Jonas Kempinas. J. Kempino sudarytame rinkinyje yra 400 mįslių. Jos suskaidytos po šimtą tekstų, o kiekvieno šimto gale pateikti atsakymai. Šioje publikacijoje iš J. Kempino rinkinių pateikiamos 202 mįslės ir 497 patarlės. Patarlių ir priežodžių tautosakos rinkėjas užrašė daug daugiau negu mįslių. Tai atsispindi ir publikacijoje. Taip pat pateikiama ir 13 mįslių, užrašytų iš kitų pateikėjų. Rengiant tekstus spaudai, dalyje kūrinių neišvengta gramatikos ir skyrybos klaidų taisymo. Mįslės pateikiamos pagal abėcėlę išdėsčius jų įminimus, kurie surašyti pusjuodžiu kursyvu, patarlės - klasifikuojant pagal pasirenkamą atraminį žodį. Atraminis žodis tekstuose taip pat išskirtas kursyvu. Po kiekvieno kūrinėlio nurodomas rinkinio, kuriame jis yra užfiksuotas, numeris. Parengėja pažymi, kad visa J. Kempino surinkta tautosakos medžiaga rankraštyne saugoma 465 rinkinyje. Mįslių rinktinei suteiktas 35, o patarlėms - 36 numeris. Tačiau siekiant neapkrauti teksto skaičiais, šie numeriai praleidžiami. Taigi pirmasis skaičius po kūrinėlio reiškia J. Kempino rinkinio numerį, o antrasis - teksto, esančio mįslių/ patarlių sąsiuvinyje, numerį.

ENThe study is about minor folklore in Šilalė parish. The authors emphasize that after the review on funds of Lithuanian folklore manuscripts of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, the minor folklore that was written in Šilalė area in 928–1934 and 1976–1979 was selected. It is emphasized that the material which makes the major part of the publication was collected by Jonas Kempinas in 1928–1934. Kempinas' collection contains 400 riddles. They are divided into texts that contain 100 riddles; there are answers given at the end of a text. The publication presents 202 riddles and 497 proverbs that were taken from Kempinas' collections. Folklore collectors had written much more proverbs and sayings than riddles. It is reflected in the publication, as well. Also, there are 13 riddles that were taken from other sources. When preparing the texts for publishing, it was not possible to manage without correction of some grammar and punctuation mistakes in some pieces. The riddles were presented in an alphabetic order with their answers in bold and italics, the proverbs were classified according to a chosen key word. The key word was also distinguished by italics. Every work contains a number of collection where it was taken from. The authors emphasize that the folklore material that was collected by Kempinas is stored in 465 collections. The collection of riddles is identified by No 35, the collection of proverbs is identified by No 36. However, the numbers are eliminated in order not to flood the text with numbers. Therefore, the first number after a piece means the number of Kempinis collection, the second number means the number of a text that is a book of riddles or proverbs.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30585
Updated:
2018-04-16 16:44:23
Metrics:
Views: 17
Export: