Iš Šilalės bažnyčios ir parapijos praeities iki 1940 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Šilalės bažnyčios ir parapijos praeities iki 1940 m
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Šilalė; Šilalės bažnyčia; Šilalės parapija; Church in Šilalė; Church of Šilalė; Parish of Šilalė; Šilalė.
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Šilalė; Šilalės parapija.
Summary / Abstract:

LTPirmąsias bažnyčias Žemaitijoje statydino ir turtais jas aprūpino Lietuvos valdovai, Žemaičių seniūnai, vyskupai. Jų pavyzdžiu sekė ir turtingi žemvaldžiai. XVI amžiaus pradžioje į vakarus bei pietvakarius nuo Šilalės bažnyčių būta tiktai Batakiuose, Švėkšnoje ir gal Tauragėje. Tiesa, kaimyniniame Kaltinėnų miestelyje, priklausiusiame vyskupams, bažnyčia suręsta dar XV amžiuje. Iš Kelmės apylinkių kilę broliai Jonas ir Stanislovas Orvydai Šilalėje pastatydino bažnyčią ir 1533 metų rugsėjo mėnesio 9 dienos aktu ją aprūpino: užrašyta Rimeikišių žemė bei jurisdika miestelyje, paskirta dešimtinė iš Šilalės dvaro. Įsteigiama parapija. Bažnyčiai suteiktas Švenčiausiosios Mergelės Marijos dangun ėmimo ir kankinių globėjo Šv. Vaitiekaus ir Šv. Jurgio, taip pat Visų Šventųjų titulas. Bene pirmuoju Šilalės klebonu buvo paskirtas Jonas Tartila. Šilalės klebonas pradėjo viešai propaguoti Liuterio protestantizmą. Įsikišus vyskupui Vaclovui Virbickiui, apie 1536 metus, kunigas J. Tartila pasitraukė į Prūsiją. Pagal pirminę fundaciją Šilalės klebonija nebuvo turtinga. XIX amžiuje Šilalėje kelis kartus lankėsi vyskupas Motiejus Valančius. 1857 metais Valančius pašventino Šilalės kapines. Lietuvai praradus valstybingumą 1940 metų rugpjūčio mėnesį Kultūros paminklų apsaugos įstaigos darbuotojas, dalyvaujant vietos kompartijos atstovui Vulfui Cigleriui, sukrovė bažnyčios bibliotekos knygas ir archyvo dokumentus į tris dėžes. Vėliau buvo suimtas kleboną Mykolas Juodka. Bažnyčios bibliotekos ir archyvo likimas nežinomas.

ENThe first churches in Lower Lithuania were built and provided with wealth by Lithuanian rulers, managers of Lower Lithuania and bishops. Rich landowners also followed their example. In the beginning of the 16th c., the churches to the west and south-west from Šilalė were only in Batakiai, Švėkšna and, maybe, in Tauragė. It is true that in a neighbouring town of Kaltinėnai, that belonged to bishops, a church was built as far as the 15th c. Brothers Jonas and Stanislovas Orvydai who were natives of Kelmė had built a church in Šilalė and provided it with wealth according to the act of 9 September 1533: Rimeikiškiai land, an area in the town, was given to it and a tithe from Šilalė manor was allocated. A parish was established. The title of the Assumption of the Holy Virgin Mary, the patrons of sufferers St. Adalbert and St. George, and the All Saints was given to it. Jonas Tartila became a parish priest of Šilalė. He started to publicly propagate the Lutheran Protestantism. After bishop Vaclovas Virbickis interfered into this activity, approx. in 1536, priest Tartila moved to Prussia. According to the primary foundation, Šilalė presbytery was not rich. Bishop Motiejus Valančius had visited Šilalė for a few times in the 19th c. In 1857, Valančius had sanctified the cemetery of Šilalė. In August 1940, after the loss of Lithuanian independence, an officer of the Cultural Heritage Management Institution, in the presence of Vulfas Cigleris, a representative of the local Communist Party, had put all books from the church's library and archival documents to three boxes. Later on, parish priest Mykolas Juodka was arrested. The destiny of the church's library and archive is unknown.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30574
Updated:
2018-04-16 16:57:48
Metrics:
Views: 15
Export: