Iš Balsių praeities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Balsių praeities
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Balsiai; Lokalinė istorija, Balsių kraštas, Balsių gyvenvietės istorija; Žemaitijos miestelių istorija; Balsiai; Local history, Balsiai district, history of the Balsiai willage; Žemaitija's township history.
Keywords:
LT
Lokalinė istorija, Balsių kraštas, Balsių gyvenvietės istorija; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
EN
Local history, Balsiai district, history of the Balsiai willage.
Summary / Abstract:

LTŠiandien Balsiai yra 4 km į šiaurės rytus nuo Šilalės, prie plento į Laukuvą išsidėstęs kaimas. Tai sena ir įdomios praeities gyvenvietė. Per valakų reformą, 1561 metais, matuodamas didžiojo kunigaikščio žemes Žemaitijos Pajūrio valsčiuje, Jokūbas Laškovskis išmatavo ir Balsių kaimą. Jam skirta 16 valakų žemės. Visą tą žemę po vieną valaką priėmė 16 valstiečių. Balsiai ribojosi su Šiauduvos ir Karšuvos valsčiais bei Šilalės dvaro žemėmis. Šiuo metu žinomais istoriniais duomenimis, tai būtų pirmasis Balsių paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose. Balsiais priklausė Kvėdarnos dvarui ir sudarė tarsi salą, nes nuo to dvaro žemių buvo atskirtos privačios Šilalės valdos. Balsiai taip pat minimi ir 1562 metų Karšuvos valsčiaus matavimo valakais paskelbtame inventoriuje. XVII amžiuje į Balsius dėmesį atkreipė įtakingas didikas, Kvėdarnos valdytojas (seniūnas) Mykolas Voina ir nutarė tame kaime steigti miestelį. 1631 metais jis gavo šią valdovo privilegiją. Šilalė ir Balsiai, nuo jos nutolę per keturis kilometrus, – tai vienintelis atvejis Lietuvoje, kaip taip arti esantys miesteliai dar XVII amžiuje turėjo prekybines privilegijas. Atrodo, kad XVII amžiuje Balsiai turėjo daugiau gyventojų negu Šilalė. Balsiai labai nukentėjo per XVIII amžiaus pradžios Šiaurės karą ir 1708–1711 metų marą, kitas nelaimes. Po šių nelaimių miestelis atsigavo sunkiai. Nors iš tradicijos XIX amžiuje Balsiuose dar vykdavo keturi prekymečiai, ir jie oficialiai buvo vadinami miesteliu, tačiau ateities perspektyva – tik kaimas. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą prekymečiai iš Balsių buvo iškelti į Šilalę.

ENToday, Balsiai is a village near Linkuva road, 4 km to the north-east from Šilalė. It is an old and interesting settlement of the past. In 1561, during the Wallachian reform, Jokūbas Laškovskis, while measuring the land of the Grand Duke in the coast parish of Lower Lithuania, had measures Balsiai village, as well. It contained 16 wallachs of land. The land was accepted by 16 peasant, 1 wallach for each. Balsiai had borders with Šiauduva and Karšuva parishes and the area of Šilalė manor. According to the present historical data, it was the first time when Balsiai was mentioned in written sources. Balsiai belonged to Kvėdarna manor and was like an island because it was separated from the manor by the private land of Šilalė. Balsiai had also been mentioned in the measuring inventory (in wallachs) of Karšuva parish in 1562. In the 17th c., Balsiai attracted attention of an influential nobleman Mykolas Voina, manager of Kvėdarna, who decided to establish a town there. In 1631 he achieved the privilege of a ruler. Šilalė and Balsiai were at a distance of 4 km from each other; it is the only case in Lithuania when little towns that were so near to each other had trading privileges in the 17th c.. It seems that in the 17th c. Balsiai had more residents than Šilalė. Balsiai had extremely suffered during the Great Northern War at the beginning of the 18th c. and during the plague and other misfortunes in 1708–1711. After the disasters, the recovery of the town was hard. In the 19th c., because of a tradition there were four fairs in Balsiai and it was officially called a town, however, in future perspectives it was only a village. Before the beginning of the World War I, the fairs from Balsiai were transferred to Šilalė.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30572
Updated:
2018-04-16 17:01:28
Metrics:
Views: 19
Export: