Žąsino bendruomenės ginklai (X-XII a.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žąsino bendruomenės ginklai (X-XII a.)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archeologiniai dirbiniai; Archeologiniai tyrimai; Degintiniai kapai; Ginklai; Griautiniai kapai; Kapinynas; Kuršiai; Papuošalai; Vėlyvasis geležies amžius; Įkapės; Žemaitija/Vakarų Lietuva; Žemaičiai; Žąsinas; Archaeological artefacts; Archaeological research; Arms; Burial Ground; Cremations; Curonians; Curonians/Kurs; Grave items/goods; Inhumations; Late Iron Age; Old cemeteries; Ornaments; Samogitia/West Lithuania; Samogitians; Weapons; Žąsinas.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Ginklai; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kuršiai; Papuošalai; Vėlyvasis geležies amžius; Žąsinas; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian.
EN
Archaeological artefacts; Arms; Cremations; Curonians; Curonians/Kurs; Grave items/goods; Inhumations; Late Iron Age; Old cemeteries; Ornaments; Samogitia/West Lithuania.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – išsamiai apžvelgti Žąsino (Šilutės rajonas ir savivaldybė) kapinyną palikusios bendruomenės ginklus ir išaiškinti jos vaidmenį kasdieniniame gyvenime. Kapinyne iš viso aptikti 203 kapai: 190 griautinių ir 13 degintinių. Juose palaidoti 208 abiejų lyčių suaugusieji ir vaikai. 61 kapas daugiau ar mažiau apardytas žmonių veiklos ariant ar kasant duobes kapinyno teritorijoje. Aptikti du trigubi ir du dvigubi kapai. Antropologinė medžiaga visiškai sunykusi, todėl nustatyti mirusiųjų lytį buvo galima remiantis tik kapuose randamais dirbiniais. Neaišku, ir kiek suaugusiųjų ir vaikų kapų rasta. Žąsino kapinyno ginklai atvėrė vieną iš įdomiausių vėlyvojo geležies amžiaus žemaičių materialinės kultūros sričių. Kasdieniame gyvenime jų reikšmė ne menkesnė kaip darbo įrankių. Tai akivaizdžiai rodo statistika. Net 57, 2 procentų vyrų kapų buvo su ginklais. Kiekvienas bendruomenės narys buvo ne tik savo šeimos maitintojas, bet ir gynėjas. Ginklai ryškiai atspindi ir socialinę bendruomenės terpę. Yra aiškiai išsiskiriančių įkapėmis kapų: gausiais papuošalais, retais ir prestižiniais ginklais. Juose rasta kalavijų. 200–300 metų vėlyvajame geležies amžiuje gyvavusioje ir klestėjusioje Žąsino kaimo bendruomenėje vyresnieji išsiskyrė prestižiniais kalavijais ir kitų ginklų gausa. Tiktai neaišku, ar žemaičių Žąsino bendruomenės gyvenime ir kovose dalyvavo ir joje gyvenę kuršiai? Ginklai Žąsino kaimo bendruomenėje buvo svarbi materialinės kultūros dalis, atspindinti sunkų ir pavojingą to meto kasdienį gyvenimą.

ENThe aim of the article is to make a comprehensive review on weapons that belonged to a community that established Žąsinas (Šilutė district and municipality) cemetery and to explain its role in a daily life. The cemetery contains 203 graves: 190 skeleton graves and 13 burned graves. All in all, there are 208 people buried in graves: adults of both sexes and children. 61 grave is more or less damaged by human activities when ploughing or digging pits in the territory of the cemetery. Two threesome and two double graves were found. The anthropological material has completely atrophied, therefore, it was possible to determine the sex of the dead bodies only according to the things that were found next to them. It is not clear, how many graves of adults and children were found. The weapons of Žąsinas cemetery have revealed one of the most interesting fields of material culture of Samogitians in the Iron-age. Their importance in a daily life was not lower that the one of tools. It is determined by statistics. Even 57.2 % of men graves contained weapons. Each member of the community had two functions: the breadwinner and the soldier. Their weapons reflected the community's social environment. There were a few graves that were distinctive because of cerements: a lot of jewellery, rare and prestigious weapons. There were swords, as well. The elders of Žąsinas community that flourished for 200–300 years in the late Iron-age were distinguished by their prestigious swords and a plenty of other weapons. However, it is not clear if Curonians who lived together were participating in a daily life and fights of Samogitian Žąsinas community. Weapons were a very important part of the material culture of Žąsinas community that reflected a hard and dangerous everyday life of that time.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30566
Updated:
2018-04-16 17:03:28
Metrics:
Views: 18
Export: