Vertybių puoselėjimas ugdant aktyvų pilietį darželio, šeimos ir mokyklos pedagoginio bendradarbiavimo poveikis priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos žinių plėtrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių puoselėjimas ugdant aktyvų pilietį darželio, šeimos ir mokyklos pedagoginio bendradarbiavimo poveikis priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos žinių plėtrai
Alternative Title:
Influence of pedagogical colaboration among kindergarten, family and school on preschool children's health knowledge
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 3 (56), p. 309-322
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Pedagogika / Pedagogy; Sveikatos ugdymas / Health education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPasiekti priešmokyklinio ugdymo tikslą subrandinti vaiką sėkmingam ugdymui(si) mokykloje galima ugdant sveiką, kūrybingą, aktyvų vaiką, užtikrinant darnią prigimtinių jo galių plėtotę. Darnus šeimos, darželio ir mokyklos pedagoginis bendradarbiavimas yra labai svarbus ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos saugojimo kompetenciją: suteikiant sveikatos žinių, formuojant sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, įgūdžius ir gebėjimus. Tyrimu siekta ištirti darželio, šeimos ir mokyklos pedagoginio bendradarbiavimo poveikį priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos žinių plėtrai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinis ugdymas; Pedagoginis bendradarbiavimas; Pedagoginis bendrdarbiavimas; Sveikatos saugojimo kompetencija; Sveikatos ugdymas; Sveikatos žinios; Competence of health preservation; Health education; Health knowledge; Pedagogical collaboration; Preschool education.

ENIt is possible to reach the aim of preschool education to prepare a child for successful training at school by developing a healthy, creative, active child, ensuring harmonious development of natural strengths. Harmonious collaboration between family, kindergarten and school is very important in developing preschool children’s competence of health preservation: health knowledge, values, skills and abilities of healthy lifestyle. The aim of the research is to look into the influence of kindergarten, family, and school collaboration for preschool children’s health knowledge development. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
5-6 metų amžiaus vaikų fizinio aktyvumo ugdymo sistema : disertacija / Regina Dilienė. Klaipėda, 1999. 155 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30470
Updated:
2018-12-17 13:01:24
Metrics:
Views: 51    Downloads: 18
Export: