Sėliai ir lietuviai vėlyvojoje priešistorėje : genčių kontaktai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sėliai ir lietuviai vėlyvojoje priešistorėje: genčių kontaktai
Alternative Title:
Selonians and the Lithuanians in late prehistory: tribal contacts
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2010, 2009/2, p. 97-116
Keywords:
LT
Asimiliacija; Gentys; Kontaktai; Lietuviai; Materialinė kultūra; Priešistorė; Sėliai; Visuomenė.
EN
Assimilation; Contacts; Lithuanians; Material Culture; Prehistory; Selonians; Society; Tribes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama ir lyginama medžiaga iš sėliams bei lietuviams priskiriamų archeologinių kultūrų VI/VII-XII/XIII a. Remiantis socialinės sąveikos kaip pagrindinio faktoriaus etninėms riboms atsirasti teorija, bandoma įvertinti sėlių ir lietuvių laikyseną vieni kitų atžvilgiu. Archeologiniai duomenys netiesiogiai byloja daugiau neigiamą nei teigiamą įkrovą šių dviejų junginių sąlytyje. Straipsnyje išryškinti sėlių ir lietuvių materialinės kultūros skirtumai ir ilgalaikis jų geografijos stabilumas VI/VII-XI/XII a. Kultūrinės sąsajos, kurias bandyta sieti su lietuvių įtaka (kremacijos, žirgų kapai), pasirodė nesančios „lietuviškojo stiliaus“. Išanalizuota paribio situacija paneigia teiginius apie ankstyvąją Šėlos gyventojų asimiliaciją ir lituanizaciją. Sėlių ir lietuvių laikysena VI/VII-XI/XII a. gali būti charakterizuojama kaip turėjusi neigiamos įkrovos, tačiau ilgą laiką neperaugusi į karinius konfliktus. Šėlos teritorijoje, kokia ji matoma remiantis VI/VII-XI/XII a. archeologiniais duomenimis, kultūrinė asimiliacija greičiausiai įvyko per trumpą laiką ir sutapo su politine-karine lietuvių genčių veikla XII a.

ENThe article analyses and compares material from archaeological cultures of the 6th/7th–12th/13th c. attributed to Selonians and Lithuanians. With regard to a theory of the appearance of ethnic bounds of social interaction as the main factor, it is intended to evaluate a position of Selonians and Lithuanians toward one another. Archaeological data indirectly reveal a more negative than positive attitude in the contact of those two elements. The article emphasizes the differences between Selonian and Lithuanian material cultures and their long-term geographic stability in the 6th/7th–12th/13th c. It was tried to relate cultural links to the influence of Lithuania (incineration, graves of horses); however, it seems that they are not of “a Lithuanian style”. An analysed situation of the frontier rejects statements about the early assimilation and Lituanization of Šėla residents. A position of Selonians and Lithuanians of the 6th/7th–12th/13th c. may be characterised as having negative attitude, however it did not escalate into a military conflict for a very long time. In the territory of Šėla as it is known with regard to archaeological data of the 6th/7th–12th/13th c., cultural assimilation was probably taking place in a short period and coincided with political–military activity of Lithuanian tribes in the 12th c.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30431
Updated:
2018-12-17 12:52:52
Metrics:
Views: 56    Downloads: 10
Export: