Darnios plėtros galimybes Pagėgių krašte ir Rambyno regioniniame parke

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnios plėtros galimybes Pagėgių krašte ir Rambyno regioniniame parke
Alternative Title:
Sustainable development opportunities in Pagėgiai region and Rambynas Regional Park
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010, Nr. 3 (19), d. 1, p. 85-91
Keywords:
LT
Darni plėtra; Darni plėtra, žemėvaizdžiai, žemės; Ekologinė žemdirbystė; Pagėgiai; Rambynas; Tausojamoji žemdirbystė; Ūkio paskirties žemės, žemės reforma, tausojamoji; Žemdirbystė, ekologinė žemdirbystė; Žemės reforma; Žemės reforma, ekologinė žemdirbystė; Žemės ūkio paskirties žemės; Žemėvaizdžiai.
EN
Agricultural area; Ecological farming; Land reform; Organic farming; Pagegiai; Rambynas; Sparing agriculture; Sustainable development; Sustainable development, agrieultural area, land reform, ecological farming, sparing agriculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami darnios plėtros aspektai remiantis sukaupta teorine ir praktine medžiaga. Įvertinant darnios plėtros principus nagrinėjamos darnios plėtros perspektyvos Pagėgių krašte. Pagėgių kraštas priskiriamas prie didelį rekreacinį potencialą turinčio šalies arealo. Unikalūs gamtos ištekliai viena iš didžiausių krašto stiprybių. Krašto teritorijoje sutinkami net penki žemėvaizdių tipai iš devynių sutinkamų Lietuvos teritorijoje. Pagėgių kraštas neturi aiškaus identiteto, nes Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo vietinių gyventojų liko labai mažai ir tai trukdo dabartiniams gyventojams suvokti Mažosios Lietuvos išskirtinumą, o dalinai ir šio krašto plėtros perspektyvas. Rambyno regioninio parko darnios plėtros perspektyvas stabdo nebaigta žemės reforma: apie 70 proc. žemės ūkio naudmenų nėra privatizuoti. Laikini žemės naudotojai nesuinteresuoti tinkamu žemės ūkio naudmenų naudojimu. Iš 700 ha parko teritorijoje esančių pievų privatizuotos apie 160 ha, arba 23 proc. o iš viso 1020 ha ariamos žemės tik apie 340 ha arba 33 proc. nenaudojama, buvusi sukultūrinta žemė pradeda apaugti krūmais, o tai mažina Rambyno regioninio parko rekreacinį, kultūrinį bei vietovės patrauklumą turizmui, verslui ir daro žalą ilgalaikei krašto plėtrai. [Iš leidinio]

ENPagėgiai region is assigned as a having a great recreational potential country area. Unique natural resources are one of the largest land strengths. There are in the area five of the nine types of landscape can be found in Lithuania. Pagėgiai region have no clear identity, since the Second World War, during and after the local population remained very low and is hampered by the current inhabitants to understand the uniqueness of Lithuania Minor, and the land and development opportunities partly. Rambynas regional park brake on the prospects for sustainable development work in progress of land reform: about 70 percent of agricultural land is privatized. Temporal and users are not interested in proper use of agricultural land. There are privatized about 160 hectares from the 700 hectares of grassland in the park, or 23 percents and a total of 1,020 hectares of arable land only about 340 hectares or 33 percent are used. The former cultivated land shall bushy and it reduces Rambynas Regional Park recreational, cultural and place for tourism attractiveness, business and harms he long-term land development. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30407
Updated:
2018-12-17 12:52:45
Metrics:
Views: 75    Downloads: 5
Export: