Nacionalinių ir nevyriausybinių veikėjų vaidmuo europiniuose žemės ūkio ir kaimo plėtros procesuose : Lietuvos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinių ir nevyriausybinių veikėjų vaidmuo europiniuose žemės ūkio ir kaimo plėtros procesuose: Lietuvos atvejis
Alternative Title:
Role of national and non-governmental actors in the European agriculture policy and rural development processes: Lithuania's case
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010, Nr. 3 (19), d. 1, p. 41-52
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Ekonominė parama / Economic support; Žemės ūkio gamyba / Agricultural production.
Summary / Abstract:

LTApžvelgus europinių sprendimų priėmimo procedūras bei siekiant įvertinti Lietuvos integracinius procesus žemės ūkio srityje, išanalizuotas nacionalinio lygmens ir nevyriausybinių veikėjų vaidmuo ir įtaka. Įvykdytas kiekybinis tyrimas Lietuvos savivaldybėse, ministerijų lygmens politikų apklausa, panaudoti statistiniai duomenys leidžia teigti, kad nevyriausybinių veikėjų įtaką riboja „recipiento“ psichologija, įtakos valdžiai per nevyriausybinį sektorių tradicijų silpnumas bei europinės patirties stoka. Patvirtintas „dviejų lygių žaidimo“ teorinio modelio pritaikomumas Lietuvos atvejui. Straipsnyje naudojamos šios santrumpos: BŽŪP – bendra žemės ūkio politika, COPA-COGECA – Europos ūkininkų ir Europos žemės ūkio kooperatyvų organizacijos, EK – Europos Komisija, ES – Europos Sąjunga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nevyriausybiniai veikėjai; Parama; Plėrta; Plėtra; Žemės ūkio politika; Agriculture policy; Development; European Union; Non-govermental actors; Support; Europos Sąjunga (European Union).

ENAfter the review of the European decision making procedures and having an aim to evaluate the Lithuanian integration processes in the field of Lithuanian agriculture, the analysis of the role and influence of non-governmental actors has been done at the national level. The quantitative research in the municipalities of Lithuania and the survey of politicians at the ministry level was done; the used statistic data allows us to state that the influence of non-governmental agents is limited by a “recipient's” psychology, the weak traditions of the influence to the government through a non-governmental sector and the lack of the European experience. The suitability of the application of a “two level game” theoretic model was confirmed. The article contains the following abbreviations: CAP – the Common Agricultural Policy, COPA-COGECA – the European Agricultural Union and the General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union, EC – the European Commission, EU – the European Union.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30397
Updated:
2018-12-17 12:52:43
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: