Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje : meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje: meno tautiškumas ir visuomeniškumas
Alternative Title:
Aesthetic thought in Lithuania in the late 19th and early 20th centuries: issues of nationality and sociality in art
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.
Pages:
223 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įsipareigojimai tautai: Aušros pažadinti; Naujovių link; Savitumo link — Nepriklausomybės viltys: Meniškumo reikalavimai; Apie meno esmę ir ribas; Komunikacijos trukdžiai — Kultūrėjanti visuomenė: Epochos ženklai; Šiuolaikiško meno keliai; Menas tautinės kultūros projektuose — Pabaiga — Reziumė (anglų k.) — Asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTKnygoje tyrinėjama tautinio atgimimo laikotarpio ir tarpukario Lietuvos estetinė mintis. Nagrinėjamos meno tautinio savitumo ir visuomeninio reikšmingumo sampratos, jų raidos dinamika ir tarpusavio sąveikos. Atskleidžiama šių sampratų įtaka nacionalinės mokyklos formavimuisi bei moderniosios europinės kultūros įsisavinimui lietuvių mene. Knyga skiriama mokslo bendruomenei ir visiems besidomintiems Lietuvos estetinės minties palikimu, ji gali būti naudojama kaip mokymo priemonė aukštosiose bei aukštesniosiose mokyklose, kuriose dėstoma lietuvių kultūros, dailės, literatūros istorija.

ENThe book analyses the Lithuanian aesthetic mind during the period of national revival and the inter-war. The concepts of national distinction and public significance of art, the dynamic of their development and their interaction are analysed. The influence of the concepts to the formation of the national school and the assimilation of the European culture in Lithuanian art is revealed. The book is intended for the academic society and for those who are interested in the legacy of the Lithuanian aesthetic mind; it may be used as a teaching material in high and higher education schools that teach about the history of Lithuanian culture, art and literature.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30335
Updated:
2021-02-05 19:31:36
Metrics:
Views: 39
Export: