Oginskiai ir knyga : iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Oginskiai ir knyga: iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų
Alternative Title:
Oginskis and the book: from the holdings of the library of the Lithuanian academy of sciences
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmeninė biblioteka; Dedikacijos; Knygos kultūra; Knygų leidyba; Kultūrinė veikla; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Leidyba; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (LMA Vrublevskių biblioteka; LMAVB; Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences); Lietuvos spaudos paveldas; Oginskiai; Oginskių giminė; Šv. Dvasios brolijos spaustuvė; Book culture; Book publishing; Cultural activity; Dedications; Holy Spirit Fraternity's printing house; Lithuanian written heritage; Oginski family; Personal library; Publishing; The Oginski family.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Dedikacijos; Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Knygos / Books; Knygų leidyba; Kultūrinė veikla; Leidyba / Publishing; Paveldas / Heritage; Spauda / Press; Šv. Dvasios brolijos spaustuvė.
EN
Book culture; Book publishing; Cultural activity; Dedications; Holy Spirit Fraternity's printing house; Lithuanian written heritage; Oginski family; Personal library.
Summary / Abstract:

LTOginskių giminė yra pasižymėjusi ir Lietuvos knygos kultūros istorijoje: jie skatino knygų spausdinimą, patys buvo knygų autoriai, jiems taip pat buvo dedikuojami leidiniai, be to, savo valdose jie turėjo gausius knygų rinkinius. Visi šie Oginskių kultūrinės veiklos pėdsakai daugiau ar mažiau surandami ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos knygų lentynose. Saugomos knygos liudija įvairiapusę Oginskių giminės mokslinę, kultūrinę ir politinę veiklą. Išlikę Oginskių knygų rinkiniams priklausę egzemplioriai rodo plačius šios giminės interesus, kurių nevaržė kalbos barjerai. Be to, tų kelių egzempliorių įrišimai leidžia manyti, kad Oginskiai, kaip ir kiti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai, brangino ir puoselėjo knygas, kurias perdavė iš kartos į kartą. Remiantis bibliotekoje esama medžiaga, straipsnyje siekiama aptarti Oginskių kultūrinę veiklą, susijusią su senuoju – XVI–XVIII a. Lietuvos spaudos paveldo klodu. Klausimas analizuojamas istoriniu ir knygotyriniu aspektu. Atliktame analitiniame tyrime pateikiama naujų autentiškų duomenų ir prielaidų LDK knygos kultūros ir visuomenės istorijai.

ENBased on the materials kept in the holdings of the Wroblewski Library of the Academy of Sciences, the article discusses that aspect of the Oginskis' cultural activity which is related to the Lithuanian written heritage of the XVI th-XVIII th century. The Ogin skis financed publishing of books in the Lithuanian and Old Church Slavonic languages at the Holy Spirit Fraternity's printing house, which started operating in Vievis in 1610. The library has in its holdings Melety Smotritskys "Educational Gospel" and "Slavonic Grammar" the books published at this printing house under Bogdan Oginski's funding. The role of the Oginskis in Lithuanian book publishing is also seen from authors' and publishers' dedications to the Oginskis found in various publications and from occasional literature dedicated to this family. The article mentions the publications by the Oginskis themselves: the XVIII th century Lithuanica Collection in the Wroblewski Library of the Academy of Sciences has five books whose authorship is attributed to one of the Oginskis. The books that had formerly belonged to members of this magnate family, as proved by the marks of ownership, such as inscriptions and book stamps, are also discussed. The books kept in the library are a testimony to the versatile scientific, cultural and political activity of the Oginski family. [text from author]

Related Publications:
Ignoto Iginskio (1755–1786) biblioteka: genealoginio ir religinio tapatumo atspindys / Arvydas Pacevičius. Knygotyra. 2019, t. 72, p. 90-140.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30324
Updated:
2022-01-17 11:22:36
Metrics:
Views: 17
Export: