Tikriniai XX a. spaudos žodžiai. Elektroninis dažninis žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikriniai XX a. spaudos žodžiai. Elektroninis dažninis žodynas
Alternative Title:
Proper press words of the 20th century
Editors:
  • Pakerys, Antanas, rengėjas [cre]
  • Mauricaitė, Vera, sudarymas [com]
  • Norkaitienė, Milda, sudarymas [com]
  • Pakerys, Antanas, sudarymas [com]
  • Sviderskienė, Dalia, sudarymas [com]
Publication Data:
[Vilnius] : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
Pages:
821 p + 1 kompakt. diskas
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Mitologija / Mythology; Spauda / Press; Terminija / Terminology; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTSkelbiamą darbą sudaro žodyno įvadas ir kompaktinė plokštelė. Įvade aiškinami darbo tikslai ir uždaviniai, apibūdinama tiriamoji medžiaga, duomenų apdorojimo metodika, elektroninio žodyno sandara. Žodynas pateikiamas MS Access ir MS Word formatu kompaktinėje plokštelėje. Vartotojas dirbdamas su MS Access programa gali pasirinkti bet kurį elektroninio žodyno variantą, kur yra pateikiami antraštiniai žodžiai ir jų gramatinės formos pagal abėcėlę, atgaline abėcėlės tvarka, pagal bendrąjį vidutinį dažnį. Absoliutusis žodžių ir jų formų dažnis – tai jų pavartojimo atvejai tekstų ištraukose, imtose iš 1926 m., 1935 m. 1945 m., 1955 m., 1965 m., 1975 m., 1985 m., 1995 m. knygų ir periodinės spaudos. Šie duomenys matomi kompiuterio ekrane gali būti automatiškai keičiami santykiniu dažniu (procentais). Prireikus galima pažiūrėti į teksto ištraukas ir šaltinius, kur buvo pavartota rūpima gramatinė žodžio forma. Visas tikrinių žodžių ir jų formų žodynas taip pat pateikiamas MS Word formatu (antraštiniai žodžiai išdėstyti abėcėlės tvarka). Dirbant su šiuo žodynu galima ieškoti konkretaus antraštinio žodžio, jo formos ar tam tikros dalies. Jų paieška taip pat galima pagal gramatinį ar kitokį apibūdinimą. Elektroninio žodyno vartotojas randamus žodžius ar jų formas gali dėtis į savo „krepšelį“, susidaryti naujas duomenų bylas, jas redaguoti ir pan. Žodynas skiriamas mokslininkas, mokytojams, studentams, kurie domisi asmenvardžių, vietovardžių ir kitų tikrinių žodžių vartosena, dažniu, junglumu, rašybos ypatybėmis, jų raida ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tikriniai žodžiai; Spauda; Dažniniai žodžiai; Dažninis žodynas; Leksika; Dažnis; Statistinė analizė; Asmenvardžiai; Teonimai; Mitonimai; Personažų vardai; Zoonimai; Hidronimai; Fitonimai.

ENThe work consists of the introduction to the dictionary and a compact disc. The introduction explains the purposes and tasks of the work, describes the analysed material, the methodology of processing the data and the composition of the electronic dictionary. The dictionary is presented in MS Access and MS Word formats on the compact disc. Working with MS Access programme the user can choose any version of the electronic dictionary, in which the entry words and their grammatical forms are presented in the alphabetical order, the other way round, and according to the general average frequency. Absolute frequency of words and their forms is their usage cases in text excerpts from books and periodicals of 1926, 1935, 1945, 1955, 1965 1975 1985 1995. These data that are seen on the computer screen may be automatically changed by their relational frequency (in percent). If there is a need, you can view the text excerpts or sources in which the grammatical form of the word was used. The whole dictionary of proper nouns and their forms is also presented in MS Word format (entry words are presented in the alphabetical order). Working with the dictionary allows searching a concrete entry word, its form or a certain part. Their search is also possible by grammatical or another description. The user of the electronic dictionary may put found words or their forms into his/her cart, create new data files, edit them, etc. The dictionary is intended for scholars, teachers, students, those who are interested in the use, frequency, valency, writing peculiarities, the development, etc., of proper names, place-names and other proper nouns.

ISBN:
5420015811
Related Publications:
Rendering of foreign personal names in Lithuanian press / Lolita Petrulionė, Karolina Butkuvienė. Mokslas ir edukaciniai procesai. 2010, Nr. 4 (13), p. 98-106.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3015
Updated:
2020-07-30 09:54:44
Metrics:
Views: 24
Export: