National self-perception among the Lithuanian nobility : evidence from the Radziwiłł family

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
National self-perception among the Lithuanian nobility: evidence from the Radziwiłł family
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2001, vol. 32, no. 1, p. 5-8
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva); Kilmingieji; Legendos; Lietuvių kilmės iš romėnų legenda; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Radvilos (Radziwill; Radvila family); Radvilos (Radziwill; Radvila family); Tapatybė; Tautinis identitetas; Tautinė savimonė; Zavišos.
EN
Identity; Legends; National identity; National self-perception; Nobility; The Commonwealth of Two Nations; The Radvilas; The Radziwill family; The Zawiszas; The legend of Roman descent of the Lithuanians.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis analizuoja lietuvių aristokratijos lenkėjimo klausimą. Tyrimu paneigiamas įsitikinimas, kad lietuvių aristokratijai trūko nacionalinės savivokos. Straipsnyje parodoma, kad Lietuvos bajorai solidarizavo savo aristokratiškų namų interesus su valstybinais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės interesais. Straipsnis skyla į dvi dalis: pirmiausia aptariama lietuvių aristokratijos kilmės iš romėnų teorija, po to imamasi Radvilų šeimos rašytinių šaltinių analizės. Tyrimo šaltiniai yra publikuoti straipsniai, taip pat Pagrindiniame Senųjų Dokumentų archyve Varšuvoje saugomi aktai. Ona Sanguškaitė-Radvilienė XVIII amžiuje labai rūpinosi Radvilų šeimos palikimo saugojimu ir plėtojimu. Ji domėjosi istorija, dėl to savo dvare pastatė atskirą bibliotekos ir archyvo pastatą, ėmėsi šeimos genealogijos tyrimo, užsakė genealoginius Radvilų šeimos portretus, kuriuos eksponavo dvare. Šeimos istorijos, tokios kaip užsakytoji Onos Sanguškaitės-Radvilienės ir parašyta Marijos Beatos Wołlkowos-Łaniewskos, parodo, jog galingiausios XVIII amžiaus Lietuvos aristokratijos šeimos stengėsi apibrėžti ypatingą savo vienybę ir perduoti ją palikuonims. Kartodami kilmės iš romėnų idėją, jie iš naujo tvirtino savo ypatingą kilmę sarmatiškosios Lenkijos aristokratijos fone. Sykiu genealogijų kūrimas stiprino moterų kaip giminystės sąjungų tvirtintojų vaidmenį. Būtent giminystės ryšiai saistė lietuvių aristokratus kaip savo išskirtinumą suvokiančios, ypatingos savivokos bendriją.

ENThis article examines the question of the "polonization" of the Lithuanian nobility. The author refutes the notion that Lithuanian nobles lacked a perception of themselves as a separate nation; instead asserting that they identified the state interests of the Grand Duchy of Lithuania with the interests of their own noble house. She employs a dual focus: first analyzing the myth of Roman descent of the Lithuanian nobility and second engaging in content analysis of Radziwill family writings. Sources for this study are published articles as well as manuscript sources from the Main Archive of Ancient Documents in Warsaw, Poland. [text from author]

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30087
Updated:
2022-01-21 19:06:12
Metrics:
Views: 5
Export: