Laukuvos gimnazija: vertybių paieškos sociologiniu požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laukuvos gimnazija: vertybių paieškos sociologiniu požiūriu
Alternative Title:
Laukuva high school: search of values from sociological point of view
In the Book:
Keywords:
LT
Laukuva; Lietuva (Lithuania); Kultūros politika / Cultural policy; Mokiniai / School students; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Lakuvos Norberto Vėliaus gimnazijos moksleivių, jų tėvų bei mokytojų vertybinės orientacijos. Tyrime panaudoti 2001 m. ekspedicijos metu atliktos sociologinės apklausos duomenys. Tyrimas parodė, jog du trečdaliai apklaustųjų moksleivių patenkinti mokymusi Laukuvos gimnazijoje. Beveik 50 procentų apklaustųjų baigę gimnaziją galvoja studijuoti universitetuose. Laukuvos gimnazijos moksleiviai mano, kad svarbiausią reikšmę žmogaus gyvenime turi mokymasis, bendravimas su mylimu žmogumi, su draugais, šeimos sukūrimas, darbas pagal profesiją. Dauguma moksleivių myli savo kraštą ir grožisi juos supančia gamta. Kai kurie pastebi, kad jų miestelyje yra ir netvarkingų žmonių bei girtuoklių. Moksleiviai nedalyvauja visuomeninėje veikloje, nesidomi politika, beveik neskaito grožinės literatūros. Visis apklaustieji mokytojai patenkinti savo darbu Laukuvos gimnazijoje. Didžioji dalis mokytojų pabrėžia, kad mokykloje dirba geras ir stiprus pedagogų kolektyvas, siekiantis tobulėjimo, gerų rezultatų. Mokykloje yra geras socialinis psichologinis klimatas. Mokytojų nuomone, svarbiausios problemos, su kuriomis jie susiduria, yra sunkiai įgalinčių mokytis vaikų daugėjimas ir palyginti žemas bendrosios kultūros lygis kaime. Dauguma mokytojų su optimizmu žiūri į savo mokyklos ateitį. Mokinių tėvų apklausa parodė, kad jų santykiai su gimnazija yra geri. Dauguma tėvų nusivylė gyvenimo ir darbo sąlygomis kaime. Jie nori, kad jų vaikai taptų miestiečiais. Jų nuomone, vyriausybė per mažai dėmesio skiria kaimo žmonių gyvenimo sąlygoms gerinti, nedarbui mažinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gimnazijos; Mokiniai; Mokytojai; Vertybės; Gymnasium; Students; Teachres; Value.

ENThe article analyses value orientations of pupils of Laukuva Norbertas Vėlius high school, of their parents and teachers. The research involves data of sociological survey carried out in 2001. The research have shown that two thirds of pupils who participated in the survey, are satisfied with their education in Laukuva high school. Almost 50% of respondents plan studying in universities after graduating from the school. Pupils of Laukuva high school think that education is the most important value of human life in line with friends, family, job etc. A lot of pupils love their native land and surrounding nature. Some of them state that there are a lot of drunkards and unitidy persons in a village. Pupils do not participate in social activity, do not interest in politics, almost do not read fiction. All quastioned teachers are satisfied with their job in Laukuma high school. Majority of teachers emphasize that work conditions are good and collective of teachers is strong, seeking for improvement and good results. Good social psychological climate is prevailing in the school. Teachers think that the main problems, they face with, are increasing of numbers of children not affording their education and comparatively low cultural level in the village. Majority of teachers optimistically thinks about future of the school. Survey of pupils has shown that their relation with the school is good. Majority of parents are unsatisfied with conditions of life and job in the village. They want their children to be inhabitants of big cities. They think that improvement of life conditions and reduction of unemployment lack attention from the government.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2999
Updated:
2020-06-19 11:20:15
Metrics:
Views: 30
Export: