Laukuvos ir jos apylinkių mokyklos 1944-1987 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laukuvos ir jos apylinkių mokyklos 1944-1987 metais
Alternative Title:
Laukuva and Surrounding Schools in 1944-1987
In the Book:
Laukuva. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys. Vilnius: Versmė, 2005. P. 504-515. (Lietuvos valsčiai; kn. 14)
Keywords:
LT
Mokiniai / School students; Pedagogai / Pedagogues; Pradinis ugdymas / Primary education; Šalies nepriklausomybė / National independence.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis buvo parengtas panaudojus Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA) saugomą Švietimo ministerijos medžiagą. Straipsnis susistemina ir konstatuoja statistinius archyvo duomenys. Jo gale pateiktos iš ministerijos gautos statistinės lentelės, kur pateikiami duomenys apie 1944 – 1987 m. Laukuvos ir jos apylinkių mokyklas ir mokinius. Kaip nurodo pats straipsnio autorius, pradinio noro pateikti ir mokytojų sąrašus teko atsisakyti, nes šio klausimo nepavyko išsiaiškinti. Mokytojai pasirašydavo neįskaitomu parašu, pavardės dažnai nenurodydavo, netikslumai buvo ir aiškinantis kurioje mokykloje kas dirbo. Pradžioje trumpai pristatomas Laukuvos valsčiaus iki okupacijos ir po. Didesnis dėmesys kreipiamas į mokyklas, jų mokinių ir klasių skaičių, mokymo programą ir, kur įmanoma, nustatomi mokytojų vardai ir pavardės. Straipsnyje yra gausu nuotraukų iš Laukuvos gimnazijos kasdienybės ir švenčių.Reikšminiai žodžiai: Pradžios mokyklos; Nepriklausomybė; Pradžios mokslas; Mokytojai; Mokiniai; Inspektoriai; Elementary school; Independence; Primary education; Teachers; Schoolchildren; Inspectors.

ENThis article was prepared on the basis of the data of the Ministry of Education kept in the Lithuanian Central State Archives. The article systematises and states the statistical data of the archives. At the end of the article, data on Laukuva and surrounding schools and schoolchildren in 1944-1987 are provided. As noted by the author of the article himself, the initial intent to include the lists of teachers as well had to be abandoned because this issue could not be resolved. Teachers used to sign with illegible signatures, often without indicating their surnames. There were also problems to find out who worked in which school as well. The article first briefly presents Laukuva district before and after the occupation. More attention is paid to schools and the number of students and classes, indicating the teachers’ names and surnames whenever possible. The article provides many pictures from the daily life and the festivals of Laukuva gymnasium.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2995
Updated:
2020-06-19 11:11:59
Metrics:
Views: 17
Export: