Statybos valdytojas: samprata ir sutartinės atsakomybės ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statybos valdytojas: samprata ir sutartinės atsakomybės ypatumai
Alternative Title:
Construction manager: the concept and pecularities of contractual responsibility
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2011, Nr. 3 (3), p. 1111-1128
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Generalinė statybos ranga; Ranga; Solidari statytojo ir statybos; Solidari statytojo ir statybos valdytojo atsakomybė; Statinio statybos valdymas; Statybos valdytojo atsakomybė; Užsakovo koordinavimo pareiga; Valdytojo atsakomybė; Construction management; General construction; Independent works; Joint responsibility of owner and construction manager; Owners duty to coordinate; Responsibility of construction manager.
Keywords:
LT
Generalinė statybos ranga; Ranga; Solidari statytojo ir statybos; Solidari statytojo ir statybos valdytojo atsakomybė; Statybos valdytojo atsakomybė; Statinio statybos valdymas; Užsakovo koordinavimo pareiga; Valdymas / Management; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atliekama statybos valdytojo sutartinės atsakomybės ypatumų ir teisinių pagrindų analizė, nagrinėjant juos per statybų valdymo sampratos, statybos valdytojo funkcijų ir su kitais statybos proceso dalyviais sudaromų teisinių santykių rūšių prizmę. Apžvelgiamas statybos valdymo atsiradimas Lietuvos teisės sistemoje, vertinama, kiek teisiškai korektiškos buvo įvedamos teisės normų grupės klasifikavimo prielaidos. Vėliau analizuojamas statybos valdymo ir statybos valdytojo sampratų turinys, atskleidžiant jo esmę tiek pagal nacionalinius įstatymus, tiek lyginant su pasirinktų bendrosios teisės sistemai priklausančių valstybių teisiniu reguliavimu. Statybos valdytojo atsakomybė įprastiniuose santykiuose, veikiant kaip statytojo atstovui, yra lyginama su išoriškai panašaus pagal funkcijas statybos proceso dalyvio – realių statybos darbų neatliekančio generalinio rangovo. Taip pat straipsnyje atkreipiamas dėmesys į teismų praktikoje pasitaikančios solidariosios statytojo ir statybos valdytojo atsakomybės rangovui situacijos netipiškumą bei jos santykį su įprastinėmis atstovo veiksmų pasekmių kilimo atstovaujamajam taisyklėmis. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the pecularities and legal backgrounds of a construction manager’s contractual responsibility. They are being analyzed through definition of construction management, functions of construction manager and his legal relationship with other participants in construction. Firstly the article overviews the origin of construction management in Lithuanian law system and gives evaluation the legal correctness of its qualification. Then the article reveals the conception of construction management and construction manager, clears their essence by enlightening selected aspects of national laws and good practice of common law system countries. The responsibility of construction manager as the owner’s representative is compared to the responsibility of externally similar participant of construction process – general contractor performing no real works. Peculiarities of construction manager‘s contractual responsibility are cleared through the above-mentioned differences and conclusions are made based on national laws and case law. However, the good practice of chosen foreign countries indicates that clean distinction between construction manager and general constructor is a condition to correct application of rules of responsibility to other participants for unperformed duties or harm caused.At the end of this paper the curious situation of joint responsibility of the owner and construction manager is presented. It is exceptional and based on the particular case on the Supreme Court of Lithuania where the specific factual circumstances allow to bypass the rule "actions of the agent impose rights and obligations to the principal". This situation is evaluated on the basis of conducted analysis on nature of construction manager‘s responsibility and regardless of lack of other case law and doctrine on the subject shall not become a precedent in common construction management disputes. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29945
Updated:
2019-01-20 19:00:55
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: