Statybos defektai ir užsakovo atsakomybės už juos problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statybos defektai ir užsakovo atsakomybės už juos problemos
Alternative Title:
Construction defects and problems of owner liability
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2010, Nr. 6, p. 243-257
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama statybos defektų samprata ir atliekama užsakovo atsakomybės už statybos defektus bei jos santykio su rangovo civiline atsakomybe už statybos defektus analizė. Pirmoje dalyje apžvelgiamas statybos defektų sąvokos ir jos sinonimų santykis, pateikiama statybos defektų samprata. Nurodoma, jog statybos defektai yra su prievolės įvykdymo kokybe susiję darbų atlikimo trūkumai. Nagrinėjama užsakovo kaip statybos proceso dalyvio samprata. Antroje straipsnio dalyje analizuojama, ar ir kokiais pagrindais galima užsakovo atsakomybė už statybos defektus, ši atsakomybė įvertinama vadovaujantis civilinę atsakomybę reguliuojančių teisės normų nuostatomis bei kertiniu – rangovo atsakomybės už atliekamus darbus (įskaitant ir jų netinkamą kokybę) – statybos rangos teisinių santykių principu. Pateikiama mišrios užsakovo ir rangovo atsakomybės už defektus statybos procese koncepcija jos praktinę reikšmę pagrindžiant Lietuvos ir užsienio valstybių teismų geros praktikos pavyzdžiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mišri užsakovo ir rangovo atsakomybė; Statybos defektai; Statybos ranga; Sutartinė atsakomybė; Construction defects; Contractual liability; Independent construction work; Shared liability of owner and contractor.

ENThe article analyses the concept of construction defects as deficiencies in the quality of the work performed. The article further addresses the owner's responsibility for the defects is contrasts it to the civil liability of the contractor for deficiencies in quality. The first part of this article deals with the linguistic problem of the concept itself, revealing a multitude of similarities among adjacent definitions. The author argues that construction defects are deficiencies in construction work related to the unsatisfactory quality features of the obligations performed by constractor. The study further addresses the concept of the owner and his liability for construction defects, if any. Particular circumstances lead to civil liability of the owner for deficiencies in construction quality. The article presents these circumstances based on the analysis of applicable laws and recent Lithuanian court practice. Owner's liability is as an exception to the basic principle in construction contract law, that the contractor is liable for any deficiencies in the quality his work. The article concludes that contractor liability for construction defects is not absolute. Its extent is limited by the owner's actions or negligence therein. This results in shared liability for construction defects where both parties of a construction contract share the negative consequences of deficiencies in quality. Despite the lack of doctrinal research, the concept of shared liability for construction defects is currently gaining usage in the practice of Lithuanian courts. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26324
Updated:
2018-12-20 23:27:28
Metrics:
Views: 47    Downloads: 9
Export: