Laukuvos valsčiaus pradžios mokyklos 1918-1940 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laukuvos valsčiaus pradžios mokyklos 1918-1940 metais
Alternative Title:
Primary schools of Laukuva small rural district in 1918-1940
In the Book:
Laukuva. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys. Vilnius: Versmė, 2005. P. 401-445. (Lietuvos valsčiai; kn. 14)
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Laukuva; Tauragė; Lietuva (Lithuania); Mokiniai / School students; Pedagogai / Pedagogues; Pradinis ugdymas / Primary education; Šalies nepriklausomybė / National independence; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas naudojantis Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomais Švietimo ministerijos fondo dokumentais: Tauragės apskrities pradžios mokyklų inspektorių ataskaitomis, statistinėmis žiniomis, raštais, mokyklų tikrinimo dokumentais (tada vadintais lankymo apskaitomis), mokytojų skyrimo ir atleidimo įsakymais, susirinkimų, konferencijų bei kita medžiaga. Jame gausu vaizdinės medžiagos – fotografijų, žemėlapių, anspaudų, įvairiausių raštų ir laiškų fotokopijų, mokytojų ir mokinių pavardžių lentelių. Šio straipsnio tikslas – statistinių duomenų pagalba apžvelgti Laukuvos valsčiaus pradines mokyklas, jų administracinį ir mokslinį aparatą. Straipsnį sudaro kelį skyriai. Pirmame aptariama švietimo raida Tauragės apskrityje bendrai. Kita dalis skirta Laukuvos valsčiaus pradžios mokyklai, mokytojams ir mokiniams. Trumpai pristatoma Laukuvos istorija, pamokas, mokytojai, inspekcijos. Sekančioje dalyje apžvelgiama Silvestrų pradžios mokykla. Vėliau Pykaičių, Girdvainių, Šiauduvos, Požemės (Paežerio), Palokysčio, Apvaršuvos ir Vaitkaičių pradžios mokykloms. Atskirai apžvelgiama Laukuvos žydų pradžios mokykla.Reikšminiai žodžiai: Nepriklausomybė; Pradžios mokyklos; Mokiniai; Mokytojai; Žinios; Inspektoriai; Independence; Elementary schools; Schoolchildren; Teachers; Knowledge; Inspector.

ENThe article was prepared with the help of documents stored in the stocks of the Ministry of Education stored in the Lithuanian Central State Archive: reports of inspectors of primary schools of Tauragė small rural district, statistical data, letters, documents of inspecting schools (then they were referred to as Accounts of visitors), orders of appointments and dismissal of teachers, meetings, conferences and other material. The article abounds in visual material – photographs, maps, seals, photocopies of various decrees and letters, tables of the names of teaches and pupils. The aim of the present article is by means of statistical data to review primary schools of Laukuva small rural district, their administrative and scientific apparatus. The article consists of several chapters. The first chapter discusses the development of education in Tauragė small rural district on the whole. Another part is devoted to the primary school of Laukuva small rural district, its teachers and pupils. The history of Laukuva, lessons, teachers and inspections are presented in brief The next chapter reviews the primary school of Silvestrai. Later primary schools of Pykaičiai, Girdvainiai, Šiauduva, Požemė (Paežeris), Palokystis, Apvaršuva and Vaitkaičiai are described. The Jewish primary school of Laukuva is reviewed separately.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2991
Updated:
2020-06-19 11:12:53
Metrics:
Views: 41
Export: