Viena specifinė antroponimų grupė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viena specifinė antroponimų grupė
Alternative Title:
On one specific group of anthroponyms
Keywords:
LT
Antroponimai; Antroponimija; Asmevardžiai; Etimologija; Kalbų kontaktai; Lūpiniai priebalsiai; Tipologija; Vaikų kalba; Vaikų kalbos vardai.
EN
Anthroponyms; Anthroponymy; Children's langauge; Children's language names; Etymology; Labial consonants; Language contacts; Typology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atkreipiamas dėmesys į asmenvardžius, kurie vokiečių antroponimijos darbuose vadinami Lallnamen (= vaikų kalbos vardai). Viena iš pagrindinių jų ypatybių yra tai, kad identiškos formos vardų aptinkama daugelyje kalbų. Visų vaikų bet kurioje pasaulio vietoje pirmieji tariami „garsai“ būna skiemenys su lūpiniais priebalsiais: ma-ma, pa-pa, ba-ba ir pan. Kalbotyroje neabejojama, kad didesnioji dalis giminystės terminų (tata, папа, mama) kilo iš vadinamosios vaikų kalbos. Baltų antroponimijos tyrimuose šis klausimas kol kas nekeliamas; tai, matyt, lemia objektyvios priežastys. Šie antroponimai labai dažnai forma sutampa su apeliatyvais, kurie etimologiniuose žodynuose traktuojami kaip vaikų kalbos žodžiai. Tai daugiausia giminystės ryšių terminologija arba garsažodžiai. Todėl šios rūšies tikriniai vardai ir traktuojami kaip antroponimai, kilę iš tą pačią formą turinčių apeliatyvų. Straipsnyje pateikiamas sąrašas antroponimų, kurie pagal formą gali būti priskiriami vaikų kalbos vardų grupei, atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos juos tyrusių kalbininkų komentarus. Pagrindinė pateiktųjų antroponimų kamienų am- || mam-, an- || nan-, ab- || bab-, ар- || pap-, at- || tat-, lal- kilmės versija – daugeliu atvejų jie yra vaikų kalbos vardai. Tai, kad įvairiose kalbose egzistuoja tą pačią formą turinčių giminystės terminų grupė, nebūtinai reiškia, kad asmenvardis kilęs iš šio termino. Kartais čia galima įžvelgti vien tipologinį ryšį. Gali būti, kad kai kuriais atvejais analogiškų šio tipo asmenvardžių egzistavimas įvairių tautų antroponimijoje yra kalbų kontaktų pasekmė.

ENThe article is devoted to one specific group of personal names that is made of the so called children's language names (Lallnamen in German). We are dealing here with identical-stem anthroponyms that are found in many languages: am- || mam-, an- || nan-, ab- || bab-, ар- || pap-, at- || tat-, lal-. In many cases, these anthroponyms are names of children's lan guage, and the identical forms can be accounted for by the presence of the typological factor. However, assumptions of different character should not be completely ruled out as, in some cases, the existence of analogous personal names in the anthroponymy of different national languages might be the natural consequence of linguistic contacts. [text from author]

Related Publications:
  • Antroponimija kaip arealinio tyrimo objektas / Juozas Jurkėnas. Baltų onomastikos tyrimai : Aleksandrui Vanagui atminti / sudarė Laimutis Bilkis, Alma Ragauskaitė, Daiva Sinkevičiūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. P. 150-157.
  • Lietuvių tautos kilmė / Zigmas Zinkevičius. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 327 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29885
Updated:
2020-03-13 17:18:13
Metrics:
Views: 62
Export: