Laukuvos šaulių būrys 1920-1940 metais

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLaukuvos šaulių būrys 1920-1940 metais
AutoriaiJuškevičius, Zigmas
ŠaltinisLaukuva. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys Vilnius: Versmė, 2005. P. 339-389.
Reikšminiai žodžiai
LTLaukuva; šaulių būrys; rinktinė; štabas
ENLaukuva; rifle company
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje aprašomas Laukuvos šaulių būrio kūrimasis, sudėtis, organizacinė struktūra ir veikla Lietuvos Respublikoje 1920-1940 metais, taip pat Laukuvos šaulių būrio likvidavimas 1940 m. Straipsnis parengtas naudojantis Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA) saugoma Lietuvos šaulių sąjungos medžiaga: Centro valdybos, IV Tauragės šaulių rinktinės įsakymais, aplinkraščiais bei apskaitos žiniomis, Laukuvos būrio susirinkimų aprašymais - protokolais, ataskaitomis, tikrinimų aktais, narių sąrašais, laikraščiu "Trimitas" bei kitais leidiniais. Didesnes spragas bandyta bent iš dalies užpildyti Centro valdybos ir Rinktinės siųstais vykdyti dokumentais. Surinktoji medžiaga išdėstyta pagal įvykių eigą. Laukuvos šaulių būrys įkurtas labai sunkiu Lietuvai metu. Kovų dėl laisvės metais tiek Lietuvos gynimo komiteto, tiek Šaulių sąjungos tikslas buvo tas pats -ginti Lietuvos nepriklausomybę. Archyviniai dokumentai liudija, kad Laukuvos inteligentija nebuvo tam abejinga. Laukuvos šauliams neretai tekdavo talkininkauti milicijai. 1936-1940 m. veikė ir Laukuvos moterų šaulių būrys, kurio sudėtis ir veikla straipsnyje taip pat aptariami.

ENThe article describes the formation, composition, organization structure and activities of the Laukuva rifle platoon in 1920-1940, as well as liquidation of the platoon in 1940. The article was prepared referring to the materials of Laukuva Rifle Association, stored in the Lithuanian State Archives: Orders of the Central Board and Tauragė Rifle Squad 4, circulars and accounting data, minutes of meetings of the Laukuva platoon, reports, revision statements, lists of members, the “Trimitas” newspaper and other publications. Attempts were made to fill the larger gaps, at least in part, by the documents, sent for execution by the Central Board and the Squad. The collected materials are presented according to the chronological succession of events. The Laukuva rifle platoon was formed in very hard times for Lithuania. During the years of fight for freedom the objective of both Lithuania’s Defense Committee and the Šauliai Union was the same – to defend the independence of the state. The archive data evidence, that Laukuva’s intelligentsia was also not apathetic. Quite frequently Laukuva’s rifle men had to assist the militia. In 1936-1940 there also was Laukuva’s women’s rifle platoon, the composition and activities of which are also discussed in the article.

Mokslo sritisIstorija / History
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2984
Atnaujinta2020-06-19 11:14:01
Metrika Peržiūros: 1