"Giesmių giesmės" motyvų transformacija Antano Jasmanto lyrikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Giesmių giesmės" motyvų transformacija Antano Jasmanto lyrikoje
Alternative Title:
"Giesmių giesmė" (The "Song of songs") motive transformation in Antanas Jasmantas' lyrics
In the Journal:
Respectus philologicus . 2011, Nr. 20 (25), p. 162-169
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Alegorinė interpretacija; Antanas Maceina; Biblija; Giesmių giesmė; Sapno motyvas; Tiesioginė interpretacija; Transformacija
EN
Allegorical interpretation; Antanas Maceina; Direct interpretation; Dream motif; Dream motif, allegorical interpretation; Dream motive; Giesmių giesmė; The Bible; The Song of Songs
Summary / Abstract:

LT„Giesmių giesmė“ visais laikais buvo ir yra viena populiariausių Biblijos knygų, nuolat sulaukianti neįtikėtino įvairių sričių mokslininkų ir kūrėjų susidomėjimo. Lietuvių poetai - ne išimtis. XX amžiaus lietuvių filosofo ir poeto Antano Jasmanto (tikroji pavardė Antanas Maceina, 1908-1987) lyrikoje „Giesmių giesmė“ užima svarbią vietą. Šio straipsnio tikslas - išanalizuoti „Giesmių giesmės“ motyvų transformaciją Antano Jasmanto lyrikoje. Pasaulyje egzistuoja keli šimtai „Giesmių giesmės“ komentarų, tačiau juos visus galima suskirstyti į kelias dideles grupes. Pagal prasmę visas „Giesmių giesmės“ interpretacijas galima skirti į alegorines ir tiesiogines. Remiantis alegorinės ir tiesioginės interpretacijos pagrindine idėja, galima teigti, kad alegorinis sužadėtinių ryšys įkūnija dieviškosios meilės, o tiesioginis - žemiškosios meilės sampratą. A. Jasmanto eilėraščiuose, parašytuose „Giesmių giesmės“ motyvais, yra ir tiesioginės, ir alegorinės komentavimo tradicijos įtakos, tačiau ji transformuota, atsekama tik pati bendriausia linija. Lyrinis subjektas, trokšdamas susitikti su abstrakčia Mylimąja-Meile, iš tiesų ieško sąjungos su Dievu. Vyro ir moters santykiai pakylėti į dvasingumo lygį, jais perteikiamos įvairių dorybių ir krikščioniškos meilės samprata. [Iš leidinio]

ENThe "Giesmių giesmė" is and has always been one of the most popular books of the Bible, continually invoking an incredible interest on the side of scientists and creators in various fields. Lithuanian poets are not an exception. In the lyrics of the 20th century Lithuanian philosopher and poet Antanas Jasmantas (real name Antanas Maceina, 1908 - 1987) the "Giesmių Giesmė" takes a significant place. The aim of this article is to analyse the "Giesmių Giesmė" motive transformation in Antanas Jasmantas lyrics. There exist several hundred commentaries on the "Giesmių Giesmė" in the world. All of them, however, may be divided into a few big groups. According to the meaning, all interpretations of the "Giesmių Giesmė" may be split into allegorical and direct. On the basis of the idea of allegorical and direct interpretation, it may be asserted that allegorical relationship between the engaged couple embodies the divine love, and direct relationship - the conception of the natural love. In A. Jasmantas poems written under the motives of the "Giesmių Giesmė", one can observe the influence of the direct as well as allegorical commenting tradition, but it is transformed, only the general line is tracked. Allegorical tradition of interpretation manifests via the lyrical subject's wish to meet an abstract Beloved - Love. This wish may be comprehended as a search of communion with the God. The influence of literal interpretation tradition may be felt in the poems where man-woman relationship is analysed. As distinct from the "Giesmių Giesmė" explanations, where the relationship between two people is mainly understood as their physical intercourse, A. Jasmantas' lyrics puts it on a more spiritual level, by conveying various virtues and conception of the Christian love. [From the publication]

ISSN:
1392-8295, 2335-2388
Related Publications:
Ką ir kaip vertė Seinų vyskupas Antanas Baranauskas / Vytautas Ališauskas. Giesmių giesmė : Antano Baranausko (1835-1902) 170-osioms gimimo metinėms / sudarė Brigita Speičytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. P. 9-21.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29816
Updated:
2018-12-17 13:00:13
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: