Kaita ir tęstinumas: kultūros kritikos esė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaita ir tęstinumas: kultūros kritikos esė
Publication Data:
Vilnius : Kultūros barai, [2008].
Pages:
198 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — Postkomunizmo slenksčiai — Postkomunizmo studijų klausimu — Postkolonializmas ir postkomunistinės Lietuvos kultūra — Postkomunistinė visuomenė ir jos intelektualiniai elitai — Amorfiška visuomenė, arba Įžengus į brandaus postkomunizmo epochą — Postkomunistinės visuomenės atmintis ir amnezija — Globalėjančios kultūros dilemos — Globalizacijos šešėlis ir nacionalinė kultūra — Tautinis tapatumas ir globalizacija — Civilizacijų konfliktas ar kultūrų dialogas? — Meno erdvė kultūros tuštumoje — Postmodernėjančios kultūros nelaisvė — Urbanistinės erdvės ir „bakalėjų“ kultūra — Universitetai tarp globalumo ir lokalumo — Kelios pastabos apie kultūrines studijas ir jų panaudojimą — Kas bijo postkolonializmo studijų? — Universitetas kintančiame pasaulyje — Globalizacija ir universitetai — Lietuvos universitetai tarp distopijos ir eutopijos — Mokslo priekyje, arba Kelios pastabos apie priešakinių tyrimų institutus.
Keywords:
LT
Globalizacija; Globalumas; Kultūra, universitetas; Lokalumas; Postkolonializmas; Postkomunizmas; Universitetas.
EN
Culture; Global; Globalisation; Globalization; Lithuania; Local; Post-comunism; Postcolonial theory; Postcolonian studies; Postcommunism; University.
Summary / Abstract:

LTŠiame akademinės eseistikos rinkinyje iš įvairių žiūros taškų svarstomos trys tarpusavyje susijusios temos: postkomunistinės kultūros tvarumas ir kaita, globalizacijos poveikis tautiniam tapatumui, lietuvių kultūros dabarčiai ir ateičiai, universitetinė kultūra ir jos perspektyvos. Konceptualius tyrimo rėmus nužymi dvi kertinės sąvokos: kaita ir tęstinumas. Pirmoje knygos dalyje nagrinėjami postkomunistinėje kultūroje vykstantys procesai, postkomunizmo ir postkolonializmo studijų sąryšiai, postkomunistinei Lietuvos visuomenei būdingi bruožai ir kolektyvinės atminties išsaugojimo bei keitimo perspektyvos. Antroje dalyje aptariamos kontraversiškos globalizacijos sampratos ir įvairūs globalizacijos procesų aspektai, darantys įtaką šiuolaikinės visuomenės ir kultūros būviui. Nagrinėjama lietuviško tapatumo būklė ir kaita prieštaravimų kupiname globalizacijos amžiuje. Apmąstoma kultūros ir meno situacija postmodernizmo akiratyje, globalizacijos nulemti miesto ir urbanistinio gyvenimo pokyčiai. Trečiojoje dalyje kalbama apie universitetinės kultūros būklę ir galimas perspektyvas. Viena vertus, pažymima, kad postkomunistinės Lietuvos akademinę kultūrą iki šiol slegia ilgametės izoliacijos padariniai, nesiseka atsikratyti sovietmečiu įdiegtų mąstymo ir veiklos įpročių, kurie ne tik varžo aukštojo mokslo institucijų kaitą, bet ir stabdo visuomenės brandą. Kita vertus, kintančiame pasaulyje universitetas patiria įvairias transformacijas, todėl prasminga jo raida įmanoma tik tuomet, jei nepamiršime jo intelektualinio paveldo ir tradicijų tęstinumo.

ENThis compilation of academic aesthetics analyses three interrelated themes from various points of view: the stability and change of post-communist culture, the impact of the globalisation on the national identity, the present and future of the Lithuanian culture, the university culture and its prospects. Conceptual frameworks of the research are defined with two angular concepts: change and continuity. The first part of the book analyses the process observed in the post-communist culture. The second part discusses controversial concepts of globalisation and various aspects of globalisation influencing the modern society and culture. The condition and change of the Lithuanian identity in the world of globalisation is analysed. The situation of culture and art within post-modernism and changes in urban lifestyle determined by globalisation are analysed. The third part speaks about the condition of the university culture and its possible prospects. On the one hand, it is noted that the academic culture of post-Soviet Lithuania is still under the influence of outcomes of the durable isolation. On the other hand, university experiences various transformations in the changing world, therefore, its meaningful development is possible only if the continuity of its intellectual heritage and traditions are not forgotten.

ISBN:
9786098003017
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29683
Updated:
2021-02-03 22:28:03
Metrics:
Views: 20
Export: