Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų instituto įgyvendinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų instituto įgyvendinimas
Alternative Title:
Realization of the conditional release from the correction institutions
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 1, p. 71-77
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse įteisintas institutas – lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų, kaip alternatyva laisvės atėmimui. Straipsnyje, nesigilinant į šio instituto formavimosi raidą, siekiama apžvelgti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų turinį, išanalizuoti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų instituto įgyvendinimo problemas ir pasiūlyti priemones joms pašalinti, palyginti, ar Lietuvos teisinis lygtinio paleidimo reguliavimas atitinka pagrindinių tarptautinių dokumentų, susijusių su alternatyvomis laisvės atėmimo bausmei, nuostatas, taip pat palyginti nacionalinę bei užsienio valstybių patirtį, įgyvendinant lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų institutą.Palyginti tai su Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau – JTO) standartinėmis minimaliomis su laisvės atėmimu nesusijusių priemonių taisyklėmis (Tokijo taisyklėmis), Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. R (82) 16 „Dėl paleidimo iš kalėjimo“, Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. (87) 20 „Dėl socialinės reakcijos į nepilnamečių nusikalstamumą“, Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. R (92) 16 „Dėl Europos bendruomenės sankcijų ir priemonių taisyklių“, Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. R (99) 22 „Dėl kalėjimų perpildymo ir kalėjimų populiacijos padidėjimo“, Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Rec (2000) 22 „Dėl Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių taikymo tobulinimo“, Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Rec (2003) 22 valstybėms narėms „Dėl lygtinio paleidimo (parolio)“. Straipsnyje pateikiamos gairės dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų instituto teisinio reguliavimo ir nuteistųjų resocializacijos tobulinimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alternatyvos laisvės atėmimui; Lygtinis paleidimas; Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų; Resocializacija; Tarptautiniai dokumentai; Įkalinimas; Alternatives for the imprisonment; Alternatives for the imprisonment punishment; Conditional release; Conditional release from the correction institutions; Imprisonment; International documents; Reasocialization; Resocialization.

ENIn this article there, aa conditional release from the correction institutions is analysed, which was setup by the Punishment Enforcement Code of the Republic of Lithuania as an alternative to freedom deprivation punishment. Without looking into the process of historical development, to analyse the problems of conditional release from the correction institutions realisation and how to deal with them. Lithuanian legal regulations are compared to international documents, which are related with alternative to freedom deprivation punishment (Tokyo Rules (1990), European Rules on Prison Leave (1982), European Rules on social reactions to juvenile delinquency (1987), European Rules on Community Sanctions and Measures (1992), European Recommendation on Concerning Prison Overcrowding and Prison Population Inflation (1999), European Rules on Community Sanctions and Measures (2000), European Rules on Conditional release (parole) (2003)).Conditional release from the correction institutions legal regulations in foreign countries are looked over, an experience of conditional release from the correction institutions implementation in Lithuania and abroad and, most importantly, landmarks of conditional release from the correction institutions institution improvement had been given. The article is based on the national documents and the documents of the United Nations and the Council of Europe, legal regulations and practice of conditional release from the correction institutions in foreign countries. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29605
Updated:
2019-01-20 17:49:07
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: