Protection of creditors’ rights in asset deal

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Protection of creditors’ rights in asset deal
Alternative Title:
Kreditorių teisių apsauga įmonės kaip verslo perleidimo sandoriuose
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2011, Nr. 18 (1), p. 199-212
Keywords:
LT
Kreditorių teisių apsauga; Verslo perleidimas; Įmonės nuoma; Įmonės pirkimas-pardavimas.
EN
Asset deal; Leas of enterprise's; Lease of enterprise; Protection of creditors rights; Sale of enterprise's; Sale-purchase of enterprise; Security of creditors' rights; Transfer of bussiness.
Summary / Abstract:

LT2000 m. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinus atskirus sandorius dėl įmonės, kilo abejonių dėl šių sandorių teisinio reguliavimo tinkamumo ir pakankamumo. Teisinė praktika parodė, kad dabar galiojantis sandorių dėl įmonės perleidimo (įmonės pirkimo-pardavimo ir įmonės nuomos) teisinis reglamentavimas yra sudėtingas ir ne itin patrauklus teisininkams-praktikams, nes Lietuvoje įmonių, kaip turtinių kompleksų, civilinė apyvarta pagal galiojantį teisinį reglamentavimą beveik nevyksta. Lyginant įmonės pirkimo–pardavimo ir nuomos sutarčių teisinį reglamentavimą su kitomis pirkimo–pardavimo ir nuomos sutarčių rūšimis, tampa akivaizdu, kad įmonės pirkimui– pardavimui bei nuomai taikomi griežtesni sutarties formos, sudarymo tvarkos ir kreditorių teisių apsaugos reikalavimai. Dėl to, kaip rodo teisinė praktika, šalys dažnai sudaro atskiro turto pirkimo–pardavimo arba nuomos sandorius, o ne įmonės pirkimo–pardavimo ar nuomos sutartį, taip išvengdami minėtų imperatyviųjų reikalavimų taikymo. Ekonominis rezultatas, perleidus ir įmonę, kaip turtinį kompleksą, ir bendrovės kontrolinį akcijų paketą, yra tas pats, tačiau įmonės pirkimas-pardavimas bei nuoma yra palankesni pirkėjui (nuomininkui) ir kreditoriams dėl informacijos apie įmonės (verslo) perleidimą atskleidimo jiems, jų reikalavimų užtikrinimo, bei pardavėjo (nuomotojo) atsakomybės prieš kreditorius masto. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės perleidimo metu visuomet vyksta skolininko pasikeitimas prievolėje, nes į įmonės sudėtį patenka įmonės turėtojo skoliniai įsipareigojimai, įmonės pirkimo-pardavimo bei nuomos teisinis reglamentavimas turi būti orientuotas į kreditorių teisių apsaugą.Dėl to šio straipsnio tikslas yra nuodugniai ištirti kreditorių teisių apsaugos įmonės kaip verslo perleidimo sandoriuose teisinio reguliavimo efektyvumą, pateikiant rekomendacijas, kaip šį reguliavimą tobulinti. Straipsnyje nagrinėjama problema iki šiol Lietuvos teisės doktrinoje beveik nenagrinėta, išskyrus fragmentišką atskirų sandorių, kurių objektas yra įmonė (pvz., įmonės pirkimą-pardavimą, įmonės įkeitimą), aptarimą, todėl, atliekant šį tyrimą, daugiausia remtasi užsienio autorių mokslo darbais ir tyrimais. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje analizuojamas Lietuvoje galiojantis kreditorių teisių apsaugos mechanizmas lyginamas su Prancūzijos, Vokietijos ir Rusijos teisės sistemomis. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados.[...]. [Iš leidinio]

ENThe Civil Code of Lithuania re-established enterprise (business) as a self-sufficient object of civil rights and introduced several legal transactions with it, the so-called asset deals (sale-purchase of enterprise and lease of enterprise). Since every transfer of enterprise comprises the transfer (delegation) of debts to the new owner, the legal regulation on asset deals must be orientated to the protection of creditors' rights. However, the legal practice showed that the existing legal regulation regarding asset deals, in particular the mechanism of the protection of creditors' rights, is complex, and thus unappealing to legal practitioners. Therefore, this research focuses on an analysis of the legal regulation of the mechanism of the protection of creditors' rights applicable to asset deals and its impact on the civil turnover of enterprise as an object of civil rights. In order to thoroughly examine the problem of the efficient mechanism of the protection of creditors' rights, the national legal regulation is analysed in comparison to the legal systems of France, Germany and Russia. [text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29588
Updated:
2018-12-17 12:59:30
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: