Uždarosios bendrovės akcijų pardavimas, kaip verslo perleidimo būdas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Uždarosios bendrovės akcijų pardavimas, kaip verslo perleidimo būdas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2009.
Pages:
223 p
Notes:
Disertacija rengta 2005-2009 m. Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitete, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Sale of shares of close company as a mean of business transfer Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2009 33 p
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo dalykas yra materialinio teisinio pobūdžio uždarosios bendrovės akcijų pardavimo kaip verslo perleidimo būdo aspektai, reguliuojami civilinės teisės. Atliktos visapusiškos aktualių Lietuvos ir užsienio teisės aktų, teismų praktikos bei mokslinės literatūros mokslinės analizės pagalba buvo suformuluota verslo perleidimo sąvoka ir diagnozuoti kriterijai, sąlygojantys uždarosios bendrovės akcijų pardavimo pripažinimą verslo perleidimu. Taip pat buvo išskirti bei išanalizuoti tokių sandorių ypatumai: ikisutartinės (derybų) stadijos ypatumai, uždarosios bendrovės akcijų pardavimo suvaržymai ir papildomi reikalavimai, akcijų pardavėjo atsakomybė už parduoto objekto trūkumus bei verslo perleidimo šalių sudaromų nekonkuravimo susitarimų teisėtumo (leistinumo) sąlygos. Lietuvos teisės doktrinoje akcijų pardavimo kaip verslo perleidimo būdo tema yra praktiškai nenagrinėta. Taigi, šioje disertacijoje pirmą kartą Lietuvoje pateikiama išsami sisteminė uždarosios bendrovės akcijų pardavimo kaip verslo perleidimo būdo analizė. Tyrimo metu išsamiai yra išnagrinėti užsienio ir Lietuvos teisės aktai, doktrina bei teismų praktika, susijusi su akcijų pardavimo teisinių santykių teisiniais aspektais, o atlikus tyrimą yra pateikiami praktiniai pasiūlymai, kurie turėtų padėti Lietuvos teisėje išspręsti akcijų pardavimo klausimus, nepažeidžiant protingo balanso tarp verslo pardavėjo, verslo pirkėjo ir trečiųjų asmenų interesų, arba bent jau būti inovatyvių idėjų šaltiniu Lietuvos įstatymų leidėjui. Šis tyrimas, pateikiantis koncentruotą užsienio šalių patirties apžvalgą ir Lietuvos teisinės bazės analizę, gali būti šaltiniu tiek teismams, tiek ir teisininkams-praktikams.

ENSubject matter of this research are the juridical aspects of sale of close company shares as a mean of business transfer regulated by civil law. After a thorough research of relevant Lithuanian and foreign legislative acts, judicial practice and jurisprudence the conception of the business transfer has been formulated and the criteria, which determine a recognition of sale of shares as a business transfer, have been diagnosed. Also the author distinguished and analysed the peculiarities of such transactions: peculiarities of pre-contractual (negotiating) stage, restrictions on sale of close company shares and additional requirements, liability of seller of shares for defects of sold object, conditions of validity (admissibility) of the non-competition covenants concluded by the parties of business transfer. The theme of sale of shares as a mean of business transfer is practically not examined in Lithuanian jurisprudence. Thus this dissertation is the first exhaustive systemic analysis of sale of close company shares as a mean of business transfer in Lithuania. During the research there were properly analysed the foreign and Lithuanian legal acts, jurisprudence and courts’ practice related to the legal aspects of legal relations of share sale. The author also provides the practical suggestions, which should help to solve the questions of share sale in Lithuania without prejudice to reasonable balance between interests of the seller of business, the buyer and the third persons or should be as a source of innovations for Lithuanian legislator. This research presents a concentrated review of experience of foreign countries and analysis of Lithuanian legal basis. Therefore, this research can be as a source for both the courts and the lawyers-practicians.

ISBN:
9789955191506
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21037
Updated:
2014-02-07 20:09:37
Metrics:
Views: 52
Export: