Laukuvos žemė Medvėgalio prieigų gynyboje XIV amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laukuvos žemė Medvėgalio prieigų gynyboje XIV amžiuje
Alternative Title:
The Laukuva land in the defence of Medvėgalis approaches in the 14th century
In the Book:
Laukuva. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys. Vilnius: Versmė, 2005. P. 183-189. (Lietuvos valsčiai; kn. 14)
Keywords:
LT
13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; Laukuva; Lietuva (Lithuania); Piliakalniai / Hilforts; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTXIII a. vidury, esant komplikuotiems santykiams su Livonijos ordinu, minima Laukuvos žemė. Lietuvių gynyba nuo ordino koncentravosi Žemaičių aukštumose, o jos centru tapo Medvėgalio pilis. Kaip liudija XIV a. pab. – XV a. pradžios kryžiuočių kelių į Lietuvą aprašymai, Medininkų žemės pietinė ir pietvakarinė riba ėjo apie 6 – 8 km į pietus nuo dabartinės Laukuvos. 1314 – 1399 m. ordino Medininkų žemės puolimuose vis tiktai Lietuvos gynybinė galia nebuvo pakirsta. Priešo išlikę šaltiniai nurodo, kad Laukuvos apylinkės buvo ne kartą niokojamos. Pietinei Medininkų žemės daliai, taip pat Laukuvos apylinkėms grėsmė iškildavo ir tada, kai Kryžiuočių ordinas verždavosi Kaltinėlių link. Medininkų žemės gynybinis centras – pagrindinė pilis XIV a. buvo Medvėgalis. Jos pietvakariuose – Laukuvos pilis – greičiausiai, stovėjo ant Treigių piliakalnio. Tačiau XIV a. pirmosios pusės ordino antpuolių metu ji buvo sunaikinta, o svarbiausias gynybos centras išliko Paršpilyje. Bet, vis tiktai, karuose suniokotos pilys buvo atstatomos, o ir Laukuvos žemės jie neištrynė iš žemėlapio, ji ir toliau išliko ir minima XV a. vidurio Lietuvos dokumentuose. Straipsnyje pateikiama ir vaizdinė medžiaga – nuotraukos (Medvėgalio pilies, Treigių piliakalnio), žemėlapis (Laukuva Medininkų žemės puolimų metu XIV a.).Reikšminiai žodžiai: Teritorinė organizacija; Pilys; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).

ENIn the middle of the 13th century, when relations with the Teutonic Order were complicated, the Laukuva Land is mentioned. Defence of Lithuania against the Order was concentrated in the highland of Samogitia and its centre Medvėgalis Castle. According to the descriptions of the Crusaders’ roads to Lithuania at the end of the 14th- the beginning of the 15th century, the southern and south-western border of the Medininkai Land ran about 6-8 kilometres south of the present Laukuva. In the attacks of the Order on the Medininkai Land in 1314 – 1399 the defensive power of Lithuania was not broken. The sources of the enemy that have survived indicate that the environs of Laukuva were devastated many a time. A threat to the southern part of the Medininkai land, as well as to the environs of Laukuva, was also posed when the Teutonic Order pushed their way towards Kaltinėnai. In the 14th century the defensive centre – the main castle – of the Medininkai Land was Medvėgalis. Most likely, Laukuva Castle stood on the hill fort of Treigiai. However, during the attacks of the order in the first half of the 14th century it was destroyed, and the most important defensive centre remained in Paršpilis. The castles that were destroyed during the wars were rebuilt and the Laukuva Land was not erased from the map. It was further mentioned in the documents of Lithuania of the middle of the 15th century. The article presents visual material too – photographs (Medvėgalis Castle, Treigiai hill fort), a map (Laukuva during the time of attacks on the Medininkai Land in the 14th century).

ISSN:
2029-0799; LLT:2007-42/22-64/HI
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2957
Updated:
2020-06-19 11:42:07
Metrics:
Views: 29
Export: