Klaipėdiškių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdiškių/lietuvininkų politinės ir tautinės nuostatos 1939 m. kovo išvakarėse
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2010, t. 21, p. 188-220. Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai
Keywords:
LT
Didžioji Lietuva; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Lietuviškos organizacijos; Lietuvninkai; Politinės nuostatos; Vokiečiai.
EN
Germans; Great Lithuania; Inhabitants of Lithuania Minor; Klaipėda region; Klaipėda's region; Lithuanian organizations; Political views.
Summary / Abstract:

LTPublikuojamas dokumentas: Klaipėdos krašto Lietuviškųjų organizacijų komiteto (LOK) Prezidiumo, Seimelio atstovų ir Klaipėdos miesto bei apylinkės lietuvių veikėjų pasitarimo, įvykusio Klaipėdoje 1939 m. vasario 13-14 d., protokolas. Išsamiame įvadiniame straipsnyje aptariama politinė padėtis Klaipėdos krašte XX a. 4-ojo dešimtmečio pabaigoje, lietuvių veikėjų nuotaikos, o taip pat analizuojamas publikuojamas dokumentas. Abiejuose 1939 m. vasario 13 ir 14 d. LOK posėdžiuose dominavo klaipėdiškių/lietuvių ir didlietuvių sugyvenimo Klaipėdos krašte problema, nes tarpusavio prieštaros ir nesutarimai atvedė prie susilpnėjusio ir nevieningo lietuviško judėjimo, kuris negalėjo atsverti kiekvienais metais vis labiau stiprėjusios vokiškos propagandos. Publikuojami archyviniai dokumentai leidžia teigti, kad aktyvieji klaipėdiškiai/lietuvininkai, norėdami apsisaugoti nuo stiprėjančios vokiškos propagandos, manė tai galėsiantys padaryti kurdami naują, nuo Centro valdžios finansiškai nepriklausomą draugiją, kurios idėjiniu pagrindu buvo siūlomas sukurti lietuviškas nacionalsocializmas, nes, klaipėdiškių manymu, ši ideologija jiems buvo artimesnė nei didlietuvių siūlomos lietuviškos veiklos gairės.

ENThe published document is the record of the meeting of the Presidium of the Committee of Lithuanian Organisations, representatives of local gatherings and Lithuanian activists from Klaipėda City and region which took place in Klaipėda on 13-14 February 1939. A thorough introduction covers political situation in Klaipėda region at the end of the 1930s and the mood of the Lithuanian activists; the published document is also analyzed. Both meetings of 13 and 14 February 1939 were dominated by the issue of how Lithuanians of Klaipėda region and Lithuanians of Lithuania Major could live in concord, as conflicts and disagreements between those two groups resulted in the weakening and division of the Lithuanian movement which was not able to counteract German propaganda that was intensifying every year. The statement can be made based on the published archival documents that in their efforts to fight the growing German propaganda, the activists of Klaipėda region and supporters of the Lithuanian movement thought they would be able to do it by establishing a new party which would be financially independent from the Central government and which would become a basis for the Lithuanian national socialist movement since the Klaipėda activists believed that this ideology was more acceptable to them than the guidelines for activities of the Lithuanian movement suggested by the activists from the Lithuania Major.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29543
Updated:
2018-12-17 12:51:56
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: