Šešėlinės ekonomikos veiksnių ir priežasčių tyrimas ekspertinio vertinimo metodu : Lietuvos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šešėlinės ekonomikos veiksnių ir priežasčių tyrimas ekspertinio vertinimo metodu: Lietuvos atvejis
Alternative Title:
Shadow economy factors and causes analysis by expert evaluation method: case of Lithuania
In the Journal:
Verslas, vadyba ir studijos. 2010, Vol. 8, no. 1, p. 123-138
Keywords:
LT
Ekspertų vertinimo metodas; Mokesčiai; Motyvas; Priežastys; Veiksniai; Veiksnys; Šešėlinė ekonomika.
EN
Cause; Expert evaluation method; Factor; Factor, cause; Lithuania; Shadow economy; Tax.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atliekamas šešėlinės ekonomikos veiksnių ir priežasčių tyrimas ekspertinio vertinimo metodu Lietuvos pavyzdžiu. Pastebima, kad nėra bendros šešėlinės ekonomikos koncepcijos, neretai tapatinami terminai „šešėlinė ekonomika“ ir „oficialiai neapskaityta ekonomika“ arba vartojami kiti terminai ir apibrėžimai. Autorės pasirinktas šešėlinės ekonomikos konceptas apima ekonominę veiklą, kuri vykdoma nesilaikant teisės aktų reikalavimų ir apribojimų, kai tokia veikla yra griežtai reglamentuojama ir reguliuojama. Kitaip tariant, tyrimo objektas apima tas ekonominės veiklos apraiškas, kurių rezultatai nėra įtraukti į oficialią apskaitą siekiant išvengti mokesčių arba juos nuslėpti. Straipsnyje nagrinėjama problema – kokie veiksniai ir priežastys daro didžiausią įtaką šešėlinės ekonomikos vystymuisi Lietuvoje. Straipsnio tikslas – remiantis atlikto ekspertinio vertinimo rezultatais nustatyti svarbiausius Lietuvos šešėlinės ekonomikos veiksnius ir priežastis bei pateikti galimus šešėlinės ekonomikos mažinimo būdus. Tyrimo metu mokslinėje literatūroje pateikiamų tyrimų rezultatų analizė leido susisteminti šešėlinės ekonomikos veiksnius ir priežastis juos suklasifikuojant į tris grupes: ekonominius, teisinius administracinius ir socialinius psichologinius. Tokia klasifikacija nesudaro galimybių įvertinti, kurie šešėlinės ekonomikos veiksniai ir priežastys yra svarbiausi šešėlinei ekonomikai atsirasti, taip pat neatskleidžia kiekvieno iš jų svarbos šešėlinės ekonomikos kaitai. Visi šie veiksniai ir priežastys kompleksiškai veikia šalies šešėlinės ekonomikos tendencijas.

ENThe article analyses factors and reasons of shadow economy by applying the method of expert evaluation with regard to Lithuania. The author notes that no common concept of shadow economy exists, and the terms “shadow economy” and “officially uncalculated economy” are identified or other terms or definition are used. The author’s chosen concept of economy encompasses economic activities, performed in noncompliance with requirements and restrictions specified in legal acts, when such activities are strictly regulated and governed. In other words, the object of the research covers those expressions of economic activities, the results of which are not included into official accounting seeking to avoid or conceal taxes. The article analyses the following problem: which factors and reasons have the major impact on the development of shadow economy in Lithuania. The aim of the article is, based on the results of the expert evaluation, to identify the key factors and reasons of Lithuanian shadow economy and present possible ways to reduce the shadow economy. The analysis of results of studies presented in scientific literature allowed systemising factors and reasons of the shadow economy by classifying them into three groups: economical, legal administrative and social psychological. Such a classification does not provide possibilities to evaluate which factors and reasons of shadow economy are most important. It also does not reveal the importance of each of them on the change of the shadow economy. All these factors and reasons influence tendencies on the shadow economy of the state.

ISSN:
1648-8156
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29423
Updated:
2021-02-25 09:59:51
Metrics:
Views: 23    Downloads: 12
Export: