Rodzina tatarska w świetle ksiąg metrykalnych (wiek XIX)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Rodzina tatarska w świetle ksiąg metrykalnych (wiek XIX)
Alternative Title:
  • Tartar family in the light of the register books (19th c.)
  • Totorių šeima pagal metrikų knygas (XIX amžius)
In the Journal:
Biuletyn Historii Pogranicza. 2006, nr. 7, p. 27-40
Keywords:
LT
19 amžius; Trakai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokslo šaltiniai / Sources of science; Totoriai / Tatars.
Summary / Abstract:

LTSantuokų, skyrybų, gimimų ir mirties metrikų knygas Lietuvos totorių bendruomenė pradėjo rašyti nuo 1830 m. Šiuo metu Lietuvos archyvuose saugomos Nemėžio kaimo (Vilniaus apskritis) metrikų knygos (1830 – 1868 m.) ir Keturiasdešimt Totorių kaimo (Trakų apskritis) metrikų knygos (1830 – 1840). Tačiau jose trūksta įrašų už keliolika metų. Be to, parapijų dvasininkai registravo ne visus civilinės būklės atvejus. Nepaisant metrikų knygų trūkumų kaip istorijos šaltinio, straipsnyje demografiniu aspektu tiriama tipinė Lietuvos totorių šeima XIX amžiuje. Pagal pasikartojančias pavardes gimimo ir mirties metrikų knygose buvo nustatytos vietinės totorių giminės. Įrašų analizė leido išskirti santuokas, sudaromas tarp vietos gyventojų, vietos gyventojų ir atvykėlių, taip pat pastebėti moterų migraciją. Aptariama totorių santuokos akto sudarymo specifika, taip pat skyrybų galimybės. Nustatytas pirmosios santuokos sudarymo amžius, totorių šeimos vidutinis dydis ir reproduktyvumas. Aptartos vaikų ir suaugusiųjų mirštamumo tendencijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Totoriai; Šeima; Metrikos (registr. knygos); Tartar; Family; Congregation register books.

ENThe origin of marriage, divorce, birth and death registers of the Lithuanian Tartar community dates back to 1830. Presently, Lithuanian archives contain the registers of the Village of Nemėžis (Vilnius County, 1830 – 1868) and the Village of Keturiasdešimt Totorių (Trakai County, 1830 – 1840). However, the registers lack entries from several years. In addition, clergymen made entries not of all events in their parishes. Despite the shortcomings of the registers as a historical source, the paper analyses a standard 19th-c. Lithuanian Tartar family from the demographic aspect. Based on recurrent surnames in the birth and death registers, the study identifies local Tartar families. Analysis of the entries distinguishes marriages made between the locals and newcomers, and notes women's migration. The study discusses the specifics of making a marriage deed and the possibilities of divorce. The author establishes the age of the first marriage and the average size and reproductiveness of the Tartar family. The study also discusses child and adult death trends.

ISSN:
1641-0033
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2934
Updated:
2020-12-21 08:33:31
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: