Laukuvos apylinkių gamtos ir kultūros vertybės Varnių regioniniame parke

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laukuvos apylinkių gamtos ir kultūros vertybės Varnių regioniniame parke
Alternative Title:
Natural and cultural values of Laukuva locality in Varniai regional park
In the Book:
Laukuva. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys. Vilnius: Versmė, 2005. P. 71-89. (Lietuvos valsčiai; kn. 14)
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Kultūros politika / Cultural policy.
Summary / Abstract:

LTVarnių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 metų rugsėjo 24 dienos nutarimu Nr. 1-2913. Tikslas – išsaugoti Žemaičių centrinio ežeringojo kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. 1997 metų vasario 27 dieną įkurta parko direkcija. 2001 metų lapkričio 7 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1314 parko teritorija padidinta daugiau kaip du kartus. Dabar jo plotas per 51000 ha. Regioninio parko didžioji dalis priklauso Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybei, mažesnis – pietinis arealas – Tauragės apskrities Šilalės savivaldybei, nedidelė dalelė rytiniame pakraštyje – Šiaulių apskrities Kelmės rajono savivaldybei. Etnokultūros požiūriu parko teritorija – tai tūkstantmečio pradžioje buvusios senosios baltiškosios Medininkų žemės bei vėliau susiformavusio kultūrinio Žemaitijos regiono dalis, priklausiusi istorinei Žemaičių seniūnijai, egzistavusiai kelis šimtmečius ir turėjusiai savitą autonomiją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gamta; Vertybės; Varnių regioninis parkas.

ENVarniai regional park was established under decision No 1-2913 of 24 September 1992 of Extreme Council of the Republic of Lithuania. The purpose is to preserve the landscape of the Samogitian central laky hilly terrain, its natural ecosystem and values of cultural heritage. Park directorate was established on the 27th of February 1997. Following the decision No 1314 of 7 November 2001 of Government of the Republic of Lithuania the park territory was expanded more than twice. Recently its area exceeds 51000hectares. The major part of the park is under the possession of the municipality of Telšiai district of Telšiai county; the smaller Southern area is under the possession of the municipality of Šilalė district of Tauragė County and event less smaller part in the Eastern periphery is under the possession of the municipality of Kelmė district of Šiauliai County. From the ethno cultural viewpoint these are the ancient Baltic Medininkai lands which existed at the beginning of the current millennium and the part of the latter formed cultural Samogitian region that was under possession of historical Samogitian elderate, which existed for the few centuries and held the particular autonomy.

Related Publications:
Gyvenamųjų vietovių vardai – nematerialusis šalies kultūros paveldas / Filomena Kavoliutė. Geografijos metraštis 2014, 47, p. 88-102.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2930
Updated:
2020-06-19 10:56:53
Metrics:
Views: 31
Export: