Irony: concept and definition

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Irony: concept and definition
Alternative Title:
Ironija: sąvoka ir apibrėžimas
Keywords:
LT
Apibrėžimas (definicija); Foninės žinios; Ironija; Konceptas; Priešybė.
EN
Background knowledge; Concept; Definition; Irony; Meaning; Opposite; Politics.
Summary / Abstract:

LTIronija kaip raiškos priemonė yra žinoma nuo Antikos laikų. Šiuolaikinėje lingvistikoje domimasi ironija kaip ypatingu kalbiniu reiškiniu. Tačiau nepaisant daugelio tyrinėjimų, ironijos sąvokos apibrėžimo klausimas yra vienas iš problematiškiausių ir aktualiausių. Straipsnyje analizuojami įvairių žodynų pateikiami ironijos apibrėžimai, priešpriešinant juos ironijos apibrėžimams, randamiems žymiausių šios srities tyrinėtojų darbuose. Atkreipiamas dėmesys į pagrindinius ironijos aspektus, kurie turėtų atsispindėti apibrėžimuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ironija; Konceptas; Apibrėžimas (definicija); Reikšmė; Priešybė; Politika; Foninės žinios; Irony; Concept; Definition; Meaning; Opposite; Politics; Background knowledge.

ENIrony, as a means of expression, has been known since the times of Antiquity. The modern linguistics takes interest in irony as a special linguistic phenomenon. However, despite most studies, the issue of definition of the concept of irony remains among the most relevant and problematic. The article analyzes the definitions of irony, provided by different dictionaries, as opposed to the definitions, found in the studies by the most famous scholars of the area. The attention should be drawn to the main aspects of irony, which should be reflected in the definitions.

ISBN:
9986197899
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/293
Updated:
2013-04-28 15:15:23
Metrics:
Views: 30
Export: