Žemaitijos miestelių ir miestų tinklo susidarymas XV a. - XVI a. pirmojoje pusėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos miestelių ir miestų tinklo susidarymas XV a. - XVI a. pirmojoje pusėje
Alternative Title:
Formation of the network of towns and small towns in Samogitia from the 15th to the early 16th century
In the Book:
Konstantinas Jablonskis ir istorija / sudarė Edmundas Rimša. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. P. 155-170
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; Socialinė istorija / Social history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrimo objektas yra Žemaitijos miestietiškųjų gyvenviečių ir jų tinklo atsiradimo ir susidarymo chronologija XV a. – XVI a. viduryje. Straipsnyje pateikiami nauji faktai, ieškoma naujų tyrimo kelių bei visapusiškiai nušviečiami tiriami reiškiniai. Tyrimo atspirties taškas yra 1970 m. Stanislaw’o Alexandrowicz’iaus publikuotas 45 Žemaitijos miesto tipo gyvenviečių sąrašas, apimantis 1417 – 1569 m. laikotarpį. Šį sąrašą kiek patikslino ir papildė vėlesni Elmanto Meilaus tyrinėjimai. Straipsnio autorius Žemaitijos miestų ir miestelių sąrašą praplėtė iki 67. Šis skaičius taip išaugo ne tik apibendrinus ankstenius tyrimus, bet ir pasitelkus naują mietso tipo gyvenviečių identifikavimo metodiką – miestelio atsiradimas susietas su bažnyčios pastatymu toje vietovėje. Remiantis šiais duomenimis straipsnyje apibendrinami svarbiausi Žemaitijos miestų ir miestelių tinklo raidos bruožai bei tendencijos.Reikšminiai žodžiai: Žemaitija (Samogitia); Miesteliai; Miestai; Gyvenvietės; Miestų ir miestelių tinklas.

ENThe article studies the chronology of the development of a network of towns and small towns in Žemaitija in the 16 c. and mid 17 c. New facts are presented, new ways of studying the issues are sought and the phenomena under study are clarified. The starting point is Stanislaw Alexandrowicz’s list published in 1970 of 45 towns and small towns that had appeared in Žemaitija in the period 1417–1569. The list was later refined and supplemented by Elmant Meilus. The article author expanded the list to 67. This figure was arrived at not by reworking previous studies, but by using a new urban settlement identification method: linking population growth to the establishment of a church in a given spot. Using this data the researcher describes the most important features and tendencies of the development of a network of towns and small towns in Žemaitija.

ISBN:
9986780640
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2924
Updated:
2013-04-28 15:44:47
Metrics:
Views: 126
Export: