Sveiki atvykę į mimezio dykumą : Gintaras Varnas ir naujosios mimetinės strategijos Lietuvos teatre

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveiki atvykę į mimezio dykumą: Gintaras Varnas ir naujosios mimetinės strategijos Lietuvos teatre
Alternative Title:
Welcome to the desert of mimesis: Gintaras Varnasand new mimetic strategies in Lithuanian theatre
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2010, 65, p. 154-168
Keywords:
LT
Aktorinis menas. Režisūra. Scenografija. Teatras / Acting art. Direction. Scenography. Theater; Mimezis; Paradoksas; Subjektas.
EN
Actor; Mimesis; Paradox; Subject.
Summary / Abstract:

LTMimezis kaip tikrovės reprezentacija teatre yra permąstomas tiek šiandieninėje teorijoje, tiek ir meninėje, teatrinėje praktikoje. Realybės vaizdavimo būdai keičiasi ir šiandieniniame Lietuvos teatre, kai režisieriai bando sugrąžinti teatrą prie šiuolaikinių socialinių realijų. Gintaras Varnas yra vienas iš viduriniosios kartos teatro režisierių, kurio kūryboje mimezis virsta atskira, konceptualia tema. Originaliai panaudodamas video projekcijas ir spektaklio erdvę, Varnas sugeba išardyti tradicinį mimetinį „atspindį“, atskleisti jo viduje glūdintį prieštaravimą ir paradoksą, parodant, kaip teatro scena – pasaulio veidrodis – atspindėdama gyvenimą, neišvengiamai jį sudaiktina, leidžia į jo vidų įsiskverbti mirčiai ir nesačiai. Kitas būdas destabilizuoti tradicinį mimezį Varno spektakliuose susijęs su aktoriumi ir personažo reprezentacija. Čia taip pat išryškėja negatyvus, pasyvus, „moteriškas“ mimezis, kaip tradicinio aktyvaus mimezio išvirkščioji pusė. Naujosios mimetinės strategijos Varno spektakliuose skirtos destabilizuoti realybės, fikcijos, meno, subjekto statusą. [Iš leidinio]

ENMimesis (a representation of reality on stage) is being critically reflected not only in contemporary theory, but also in theatre practices. The ways of representing reality are changing in Lithuanian theatre as well. Stage director Gintaras Varnas takes a special interest in the idea of mimesis. Varnas uses video projections and a special configuration of the performance space to deconstruct the traditional mimetic reflection and to show contradiction festering inside of it, a paradox when the stage as a mirror of the world while reflecting life inevitably reifies it. Another way to destabilize traditional understanding of mimesis in the productions of Varnas is related to the actor and the representation of character. Here again what we experience in the performance is the appearance of the negative, passive, "female" mimesis as if the underside of the traditional active mimesis. The new mimetic strategies in the production of Gintaras Varnas tend to destabilize the status of reality, fiction, art and subject. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29226
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 14    Downloads: 7
Export: