Studentų vadybinės kompetencijos, įgytos studijuojant pagal socialinės pedagogikos studijų programas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų vadybinės kompetencijos, įgytos studijuojant pagal socialinės pedagogikos studijų programas
Alternative Title:
Students' management competences acquired in social pedagogy programmes
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 2 (55), p. 125-137
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Socialinis ugdymas / Social education; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas socialinių pedagogų vadybinėms kompetencijoms, kurių praktinis aktualumas pastaruoju metu vis labiau pabrėžiamas moksliniame ir praktiniame lygmenyse, ugdyti. Pastaraisiais metais atlikti tyrimai rodo, kad daugumai socialinių pedagogų trūksta vadybinių kompetencijų. Straipsnyje siekiama atskleisti, kokias vadybines kompetencijas įgijo studentai, studijuojantys pagal socialinės pedagogikos studijų programas. Siekiant šio tikslo netikimybinės atrankos būdu apklaustas 201 penkių aukštųjų mokyklų baigiamojo kurso studentas. Apklausa vyko naudojant klausimyną, kuris sudarytas atsižvelgiant į atskleistą socialinių pedagogų vadybinių kompetencijų struktūrą. Tyrimo rezultatai padėjo nustatyti studentų nuomonę apie studijų metu įgytas vadybines kompetencijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinės pedagogikos studijos; Vadybinės kompetencijos; Management competencies; Studies in social pedagogy.

ENThe article is designed for the management competencies of social educators practical relevance of which recently is accented progressively at academic and practical levels. Research accomplished in these latter years shows that the majority of social educators lack the management competencies. In the research it is pursued to reveal which management competencies students have acquired while studying in social pedagogy study programmes. In pursuance of this aim, by means of non-probabilistic analysis 201 final year students from five high schools have been surveyed. The survey has been fulfilled using the questionnaire which has been designed in consideration of structure of the management competencies of social educators revealed during theoretical analysis. Research results contributed to determine student opinion about the management competencies acquired during studies. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29185
Updated:
2018-12-17 12:58:39
Metrics:
Views: 39    Downloads: 6
Export: