Making a great ruler : Grand Duke Vytautas of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Making a great ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania
Publication Data:
Budapest ; Central European University Press, 2006.
Pages:
xx, 337 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas; Vytauto įvaizdis; Lietuvos-Bizantijos ryšiai; Maskvos kunigaikštystė; Lenkija.
EN
The Grand Duchy of Lithuania; The Grand Duke Vytautas; The image of Vytautas; Lithuanian–Byzantine contacts; Muscovy; Poland.
Reviews:
Recenzija leidinyje Renaissance quarterly. 2007, Vol. 60, Nr. 3, p. 971-973
Summary / Abstract:

LTLietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto įvaizdis tapo neatsiejama lietuvių tautinės savimonės dalimi. Šioje monografijoje yra analizuojama Vytauto įvaizdžio genezė, svarbumo augimas, formavimasis, išsikristalizavimas ir kt. Pagrindinis klausimas, kurį autorė sau kelia yra toks: kodėl Vytautas tapo Didžiuoju? Istorinis mąstymas reikalauja herojų, o Vytautas galėjo patenkinti šį reikalavimą. Monografijos autorė teigia, kad krikščionybė turėjo svarbų vaidmenį Vytautui tampant Didžiuoju. XVI a. žmogui būtų sudėtinga pripažinti pagonį didžiuoju. Nors Renesanso laikotarpiu tokios problemos būdavo lengvai išsprendžiamos kaip herojus pasirenkant Aleksandrą, Enėją ar Augustą. Vis dėlto jie turėjo alibi, t. y. gyveno dar prieš gimstant Kristui, todėl jie neturėjo galimybės tapti krikščionimis. Humanistai išliejo pagrindus Vytautui tapti pagrindiniu Lietuvos istorijos herojumi. Renesanso autoriai, aptardami daugelį Vytauto pasiekimų, pabrėžė, kad ištikimybė krikščionių tikėjimui buvo pagrindinis Lietuvos didžiojo kunigaikščio privalumas. Faktas, kad prieš Vytauto valdymą ir po jo valstybės gyvenimą sunkino pilietiniai karai, dėl to Vytauto Didžiojo valdymo laikotarpis asocijavosi su taika ir stabilumu. XVI a. turėtų teritorijų praradimas sustiprino Vytauto užkariavimų reikšmingumą ir jo asmens, kaip sėkmingo valstybininko, iškėlimą. Įstatymų kodifikacijos kontekste vėl iškilo Vytauto figūra kaip šio proceso pradininko. Vytautas tapo šlovingiausiu valdovu.

ENThe image of the Great Duke Vytautas became an integral part of Lithuanian national self-awareness. This monograph analyses the genesis of the image of Vytautas, the growth, formation and crystallization of his significance. The main question the author seeks to answer is how did Vytautas become “the Great”. Historical thinking requires heroes, and Vytautas could satisfy this requirement. The author of the monograph claims that Christianity had a very important role for Vytautas’ becoming the Great. It was difficult for a 16th c. man living in the epoch of the Renaissance to recognise a pagan as a great personality. However, these problems were easily solved in the epoch of the Renaissance by choosing Alexander, Aeneas or Augustus. However, they had alibi, i.e. they lived before Christ was born, therefore, they did not had a possibility of becoming Christians. Humanists formed the basis for Vytautas to become the key hero of the Lithuanian history. Renaissance authors, when discussing Vytautas’ achievements, highlighted that loyalty to the Christian fate as the main advantage of the Grand Duke of Lithuania. Before and after the reign of Vytautas, the life of the state was disturbed by civil wars; therefore, the period of the reign of Vytautas the Great was associated with peace and stability. The loss of territories of the 16th c. increased the significance of Vytautas’ conquests and the rise of his personality as a successful statesman. In the context of codification of laws, the figure of Vytautas as the initiator of this process raised again. Vytautas become the most glorified ruler.

ISBN:
9637326588; 9789637326585
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29145
Updated:
2013-12-17 22:38:53
Metrics:
Views: 73
Export: