Romanas Plečkaitis’ methodology of historical-philosophical research

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Romanas Plečkaitis’ methodology of historical-philosophical research
Alternative Title:
Romano Plečkaičio filosofijos istorijos tyrimų metodologija
In the Journal:
Problemos. 2010, Priedas, p. 18-27
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Romano Plečkaičio filosofijos istorijos tyrimų metodologijos svarbiausi elementai: filosofijos istorijos kaip problemų sprendimų kaitos samprata - filosofiją sudaro nuolat kintantys problemų sprendimai; problema yra ir tyrimo prieiga, tyrimo medžiagą konceptualiai struktūruojantis veiksnys; probleminės situacijos (istoriniu momentu susiklosčiusi teorinių elementų konsteliacija, lemianti naujos teorijos sukūrimą) istorinė rekonstrukcija; objektyvaus istorinio supratimo prieiga, kuri filosofiją traktuoja kaip objektyviai ir visuotinai galiojančių žinojimo elementų visumą. Plečkaitis kuria filosofijos pažangios raidos vaizdinį, kurį papildo paradigmų kaitos elementais: radikalus problemų sprendimų pokytis vaizduojamas kaip visiškai naujos probleminės situacijos susiformavimas. Ši traktuojama kaip paradigminė, lemianti visus kitus problemų sprendimo būdus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Objektyvus istorinis supratimas; Plečkaitis; Probleminė situacija; Problemų istorijos metodologija; Methodology of history of problems; Objective historical understanding; Plečkaitis; Problematic situation.

ENThe article analyzes the methodology of Romanas Plečkaitis' research, in which the most important elements are: the conception of the history of philosophy as a process of transformation of philosophical problems, which initiates the historical study and provides the material and structures of the interpretation of results; the historical reconstruction of the problematic situation as a constellation of theoretical elements motivating the creation of a new theory; the objective historical understanding, which treats philosophy as the totality of objectively and universally functioning cognitional elements and excludes from the interpretation of the history of philosophy all subjective and metaphysical factors. The picture of progress of philosophy presented in the works of Plečkaitis involves the elements of paradigm shifts. He presents the radical modification of the solution of problems as the formation of a new problematic situation, which is regarded as paradigmatic for the solution of other remaining problems. [From the publication]

ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28917
Updated:
2018-12-17 12:50:36
Metrics:
Views: 15
Export: