Links between creativity and personality traits in students of artistic and social profile

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Links between creativity and personality traits in students of artistic and social profile
Alternative Title:
Meninio ir socialinio profilio studentų kūrybiškumo ir asmenybės bruožų sąsajos
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2010, Nr. 4 (70), p. 60-68
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenybės bruožai; Divergentinis mąstymas; Kūrybiška asmenybė; Kūrybiškumas; Creative personality; Creativity; Divergent thinking; Personality traits.
Keywords:
LT
Asmenybė / Personality; Divergentinis mąstymas; Kūrybiškumas / Creativity.
EN
Creative personality; Divergent thinking; Personality traits.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojami socialinių mokslų ir meninio profilio studentų kūrybingumo ir asmenybės bruožų sąryšiai, siekiant suvokti kaip skirtingi kūrybingumo aspektai siejasi su tokiomis asmens savybėmis kaip psichotiškumas, ekstraversija ir neurotiškumas. Analizuojant kūrybiškumo ir asmenybės bruožų sąsajas atskirai socialinių mokslų ir meninio profilio studentų grupėse, nustatyta, kad labiau kūrybiškiems meninio profilio studentams būdingas labiau išreikštas ekstravertiškumas. Taip pat stebima statistiškai patikimo skirtumo tendencija, kad kūrybiškesni, vertinant kūrybiškos asmenybės skale, meninio profilio studentai pasižymi stipriau išreikštu psichotiškumo bruožu. Socialinių mokslų studentams šis skirtumas buvo statistiškai reikšmingas. Kūrybiškesni, vertinant kūrybiškumą kaip savybių rinkinį, studentai pasižymėjo labiau išreikštu psichotiškumo bruožu. Taip pat stebimos statistiškai patikimo skirtumo tendencijos, kad kūrybiškesni, vertinant pagal kūrybiškumą kaip savybių rinkinį, socialinių mokslų studentai pasižymi stipriau išreikštais neurotiškumo ir ekstraversijos bruožais. Analizuojant, kaip studentų divergentinis mąstymas siejasi su jų asmenybės bruožais atskirai socialinių mokslų ir meninio profilio studentų grupėse, nustatyta, kad labiau ir mažiau kūrybiški studentai pagal divergentinio mąstymo originalumo ir sklandumo aspektus statistiškai reikšmingai nesiskiria. Tačiau nustatyta, kad kūrybiškesni meninio profilio studentai pasižymi labiau išreikštu psichotiškumo bruožu nei mažiau kūrybiški meninio profilio studentai.

ENThe article analyzes the links between creativity and personality traits in students of artistic and social profiles to understand more fully how different aspects of creativity are associated with personality traits such as psychoticism, extraversion and neuroticism. The study found that more creative by creative personality scale students of artistic profile score better in extraversion scale than the less creative students, and more creative students of social sciences score better in psychoticism scale than less creative students of social profile. Also some tendencies of statistically significant differences were observed: more creative students of artistic profile gather more scores in psychoticism scale than less creative students, more creative students of social sciences gather more scores in extraversion scale and fewer scores in neuroticism scale than less creative their peers. Moreover, a tendency of statistically significant difference among students of artistic profile was pointed out: more creative by divergent thinking aspect – fluency students have a more expressed trait of psychoticism than less creative students. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28902
Updated:
2018-12-17 12:50:35
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: