Giedraičių bažnyčios raidos peripetijos : tarp faktų ir legendų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Giedraičių bažnyčios raidos peripetijos: tarp faktų ir legendų
Alternative Title:
Unclarity on the development of the church in Giedraičiai: between facts and legends
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2010, t. 33, p. 37-57
Keywords:
LT
Bažnyčios administravimas; Giedraičiai; Giedraičių bažnyčia; Giedraičių bažnyčios istorija; Kunigaikščiai Giedraičiai; Palaimintasis Mykolas Giedraitis; Žemaičių vyskupai Steponas Jonas Giedraitis ir Juozapas Arnulfas Giedraitis.
EN
Bishops of the diocese of the Samogitians Steponas Jonas Giedraitis and Juozapas Arnulfas Giedraitis; Church administration; Church of Giedraičiai; Giedraičiai Church history; Giedraičiai town; The Giedraičiai nobles.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi Giedraičiai – viena ankstyvesniųjų Vilniaus vyskupijos parapijų. Aprašoma Giedraičių parapijos istoriografinė padėtis, pažymint, kad Giedraičių bažnyčios fundacijos aplinkybės iki šiol nėra išsamiau tyrinėtos. Pagrindiniai bažnyčios istorijos faktai istoriografijoje atsispindi. Prieškario Lietuvoje pradėtos leisti enciklopedijos glaustame tekste apie Giedraičius nurodoma, kad pirmoji bažnyčia pastatyta 1410 m., o 1809 m. J. Giedraitis išmūrijęs naują. Analogiška informacija pateikta pokariu Amerikoje leistos enciklopedijos tekste apie Giedraičius. Retoriniu klausimu lieka, kodėl pristatant Giedraičių bažnyčios istoriją Lietuvių visuotinėje enciklopedijoje ir minėtame informaciniame žinyne liko nepastebėtos kitos mokslinėje literatūroje minimos pirmosios bažnyčios fundacijos datos. Remiantis istoriografija bei šiuo metu turimais Giedraičių bažnyčios istorijos šaltiniais, siekiama atsakyti į klausimą, kiek yra pagrįsta nuomonė dėl pirmosios bažnyčios įkūrimo Žalgirio pergalės metais, aptarti Giedraičių bažnyčios raidos tarpsnius, atkreipti dėmesį į parapijos religinio gyvenimo elementus, į parapijiečių santykio su savo bažnyčia tradicijas. Manoma, kad bažnyčia Giedraičiuose priklauso privačių fundacijų kategorijai, tačiau neatmetama, kad Giedraičiai ja rūpintis pradėjo vėliau. Straipsnyje pažymima, kad 2010 m. per Šv. Baltramiejų – bažnyčios titulo iškilmę, švęsta 600-ųjų metų sukaktis. Ta proga šventoriuje pastatytas koplytstulpis rodo, kad dėl nepakankamų šaltinių bazės ir nepakankamų tyrimų, šios bažnyčios istorija užpildoma legendiniais elementais.

ENThe paper presents Giedraičiai, one of the earlier parishes of Vilnius Diocese. It describes the historiographical situation of Giedraičiai parish, noting that the circumstances of the founding of Giedraičiai Church have not been thoroughly explored so far. A brief text about Giedraičiai in the encyclopaedia, which started to be published in pre-war Lithuania, indicates that the first church was built in 1410, and in 1809 J. Giedraitis bricked a new one. Analogical information is presented in the text about Giedraičiai from the encyclopaedia published in post-war America. Yet, a rhetorical question remains: Why does the presentation of the history of Giedraičiai Church in Lithuanian Universal Encyclopaedia and the mentioned informational directory exclude other dates of the initial founding of the church, mentioned in scientific literature? Based on historiography and available sources on the history of Giedraičiai Church, the author attempts to answer the question on the validity of the opinion regarding the foundation of the first church in the year of victory at the Battle of Žalgiris, discuss the stages of development of Giedraičiai Church, note the elements of religious life in the parish, and the traditions of the relationship of the congregation and the church. The church in Giedraičiai is supposed to belong to the category of private foundation, yet the fact that the Giedraitis family started taking care of it later is not rejected. The paper highlights the 600th anniversary of the church in 2010 during the Feast of Saint Bartholomew. A column shrine erected in the churchyard on that occasion demonstrates that due to insufficient source base and insufficient research the history of the church has been filled with legendary elements.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28893
Updated:
2018-12-17 12:50:32
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: