Šventųjų atvaizdai kasdienybėje: vieta, prasmė ir funkcijų transformacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventųjų atvaizdai kasdienybėje: vieta, prasmė ir funkcijų transformacijos
Alternative Title:
Images of Saints in Everyday Life: Transformations of Functions
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2006, 5 (14), p. 155-170
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama šventųjų atvaizdų sodybiniuose paminkluose reikšmė ir vieta šių dienų kaimo žmogaus kasdieniame gyvenime, analizuojamas prasminis atvaizdų išsidėstymas tam tikrų sodybos erdvių atžvilgiu, pagarbos reiškimas. Atvaizdų funkcijų tęstinumas ir kaita rodomi per žmogaus santykį su šventųjų atvaizdais, o kartu ir su visu sodybiniu paminklu. Tyrimui pasitelkti visų rūšių atvaizdai, esantys sodybiniuose paminkluose. Siekiant parodyti atvaizdų prasmės pasikeitimus, palyginimui pasitelkiama XIX a. pab.–XX a. I p. medžiaga. Šiuo laikotarpiu sodybiniuose paminkluose vyravo atvaizdai šventųjų, kurių globojamos sritys tiesiogiai siejosi su kasdieniais žmogaus reikalais. Tai įvairūs prašytojai, užtarėjai, globėjai, pasitelkiami sprendžiant kasdienes problemas. Jie turėjo apsaugos funkciją, tačiau buvo svarbi ir jų religinė paskirtis. Sodybinis paminklas su šventųjų atvaizdais nuo jo pastatymo dienos tapdavo neatskiriamu kasdieniu žmogaus palydovu, sergstinčiu nuo įvairių nelaimių, bei vieta kasdienei maldai sukalbėti. Šiais laikais tebėra svarbios statinio religinė ir apsauginė funkcijos. Šių laikų bruožas - estetinės funkcijos atskyrimas nuo kitų, kai šventojo atvaizdas ar pats statinys atlieka tik puošybinę paskirtį. Reikšmingesnis paminklas yra moters kasdieniame gyvenime, nes ji – pagrindinė religingumo palaikytoja. Funkcijų reikšmingumas skiriasi kartose: religinei ir apsauginei statinio prasmei pirmenybę teikia vyresniosios kartos žmonės, estetinei – jaunesnioji karta. Simbolinė šventenybės, kaip šeimos atminties, prasmė reikšminga įvairaus amžiaus grupėms.Reikšminiai žodžiai: Šventųjų atvaizdai; Kasdienis gyvenimas; Šventųjų atvaizdų paskirtis; Lietuvos sodyba ir sakralinė topografija; Images of Saints; Everyday life; Functions of sacral image.

ENThe paper deals with the meaning and place of images of saints in homestead memorials, in everyday life of the current rural population, and analyses the meaning of the arrangement of such images with respect to certain spaces of the homestead and the expression of reverence. The continuity and change of the images’ functions are shown through the human relation with images of saints, as well as with the whole homestead memorial. Analysis involved all types of images found in homestead memorials. To expose changes of the images’ meaning, the material of the late 19th c. and the first half of the 20th c. was chosen as a comparison. In that period, homestead memorials were dominated by images of saints whose areas of patronage were directly related with the human’s routine. These included various pleaders, paracletes and patrons to whom one used to turn in solving everyday problems. In addition to their protective function, their religious purpose was also significant. From its first day a homestead memorial with images of saints would become an integral part of the human’s everyday life, protecting him from various misfortunes, and a place for everyday payer. Nowadays the religious and protective functions of the structure still have importance. The separation of the aesthetic function from the other functions, treating the image of a saint or the structure as a decoration, is a feature of modern times. The importance of functions differs from generation to generation: the older generation gives priority to the religious and protective meaning of the structure, while the younger generation prefers the aesthetic function.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2881
Updated:
2018-12-20 23:08:47
Metrics:
Views: 78    Downloads: 18
Export: